Illegaal turfsteken in de Peel

Turf is lang een van de voornaamste brandstoffen geweest en daardoor zeer kostbaar. Zeker in de Peel, waar het al eeuwen op bescheiden schaal en later in grote hoeveelheden gestoken werd. Het wordt dan ook niet gewaardeerd wanneer vreemden het zonder toestemming gaan doen.

niveau
 • Wij Schepenen ende geswoorens der heerlijck-
  -heijt nederweert ordonneren geleijck wij doen bij desen
  aen onsen tegenwoordighen Borgemeester jan sijben alias
  wetemans, om den torff door de uijtheimsche-
  gesteecken, die niet berechtigh en sijn, om te steecken
  op onse heerlijckheijt Eweghte laeten haelen, ende
  daer toe te gebruijcken, ofte gebieden soo veel karre als noodigh
  sullen gevonden worden, ende den gestecken torff
  noch niet droogh te verdestrideeren ofte in stucken te
  kappen soo hij het beste ten raede sal vinden
  actum nederweert den 9 september 1749 in oirconde
  geteeckent
  Gielis van otto presedent schepen
  maes gubbels Schepen
  ffrans Kluiskens Schepen
  ffrancis van asten Schepen
  cleophas bocholts als gesworen
  Jan mertens als ghesworen
  Joost saesen als geswooren
  anthonis simons als gekommitteerde
  merten brember als geko
 • Wij Schepenen ende geswoorens der heerlijck-
  -heijt nederweert ordonneren geleijck wij doen bij desen
  aen onsen tegenwoordighen Borgemeester jan sijben alias
  wetemans, om den torff door de uijtheimsche-
  gesteecken, die niet berechtigh en sijn, om te steecken
  op onse heerlijckheijt Eweghte laeten haelen, ende
  daer toe te gebruijcken, ofte gebieden soo veel karre als noodigh
  sullen gevonden worden, ende den gestecken torff
  noch niet droogh te verdestrideeren ofte in stucken te
  kappen soo hij het beste ten raede sal vinden
  actum nederweert den 9 september 1749 in oirconde
  geteeckent
  Gielis van otto presedent schepen
  maes gubbels Schepen
  ffrans Kluiskens Schepen
  ffrancis van asten Schepen
  cleophas bocholts als gesworen
  Jan mertens als ghesworen
  Joost saesen als geswooren
  anthonis simons als gekommitteerde
  merten brember als geko
 • Wij Schepenen ende geswoorens der heerlijck-
  -heijt nederweert ordonneren geleijck wij doen bij desen
  aen onsen tegenwoordighen Borgemeester jan sijben alias
  wetemans, om den torff door de uijtheimsche-
  gesteecken, die niet berechtigh en sijn, om te steecken
  op onse heerlijckheijt Eweghte laeten haelen, ende
  daer toe te gebruijcken, ofte gebieden soo veel karre als noodigh
  sullen gevonden worden, ende den gestecken torff
  noch niet droogh te verdestrideeren ofte in stucken te
  kappen soo hij het beste ten raede sal vinden
  actum nederweert den 9 september 1749 in oirconde
  geteeckent
  Gielis van otto presedent schepen
  maes gubbels Schepen
  ffrans Kluiskens Schepen
  ffrancis van asten Schepen
  cleophas bocholts als gesworen
  Jan mertens als ghesworen
  Joost saesen als geswooren
  anthonis simons als gekommitteerde
  merten brember als geko
 • Wij Schepenen ende geswoorens der heerlijck- -heijt nederweert ordonneren geleijck wij doen bij desen aen onsen tegenwoordighen Borgemeester jan sijben alias wetemans, om den torff door de uijtheimsche- gesteecken, die niet berechtigh en sijn, om te steecken op onse heerlijckheijt Eweghte laeten haelen, ende daer toe te gebruijcken, ofte gebieden soo veel karre als noodigh sullen gevonden worden, ende den gestecken torff noch niet droogh te verdestrideeren ofte in stucken te kappen soo hij het beste ten raede sal vinden actum nederweert den 9 september 1749 in oirconde geteeckent Gielis van otto presedent schepen maes gubbels Schepen ffrans Kluiskens Schepen ffrancis van asten Schepen cleophas bocholts als gesworen Jan mertens als ghesworen Joost saesen als geswooren anthonis simons als gekommitteerde merten brember als geko

  Let hier op

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.