Illegaal turfsteken in de Peel

Turf is lang een van de voornaamste brandstoffen geweest en daardoor zeer kostbaar. Zeker in de Peel, waar het al eeuwen op bescheiden schaal en later in grote hoeveelheden gestoken werd. Het wordt dan ook niet gewaardeerd wanneer vreemden het zonder toestemming gaan doen.

niveau
 • Wij Schepenen ende geswoorens der heerlijck-
  -heijt nederweert ordonneren gelijck wij doen bij desen
  aen onsen tegenwoordighen Borgemeester jan sijben alias
  wetemans, om den torff door de uijtheimsche-
  gesteecken, die niet berechtigh en sijn, om te steecken
  op onse heerlijckheijt Ewegh te laeten haelen, ende
  daer toe te gebruijcken, ofte gebieden soo veel karre als noodigh
  sullen gevonden worden, ende den gestecken torff
  noch niet droogh te verdestrideeren ofte in stucken te
  kappen soo hij het beste ten raede sal vinden
  actum nederweertden 9 september 1749 in oirconde
  geteeckent
  Gielis van otto presedentschepen
  maes gubbels Schepen
  ffrans Kluiskens Schepen
  ffrancis van asten Schepen
  cleophas bocholts als gesworen
  Jan mertens als ghesworen
  Joost saesen als geswooren
  anthonis simons als gekommitteerde
  merten brember als geko
 • Wij Schepenen ende geswoorens der heerlijck-
  -heijt nederweert ordonneren gelijck wij doen bij desen
  aen onsen tegenwoordighen Borgemeester jan sijben alias
  wetemans, om den torff door de uijtheimsche-
  gesteecken, die niet berechtigh en sijn, om te steecken
  op onse heerlijckheijt Ewegh te laeten haelen, ende
  daer toe te gebruijcken, ofte gebieden soo veel karre als noodigh
  sullen gevonden worden, ende den gestecken torff
  noch niet droogh te verdestrideeren ofte in stucken te
  kappen soo hij het beste ten raede sal vinden
  actum nederweertden 9 september 1749 in oirconde
  geteeckent
  Gielis van otto presedentschepen
  maes gubbels Schepen
  ffrans Kluiskens Schepen
  ffrancis van asten Schepen
  cleophas bocholts als gesworen
  Jan mertens als ghesworen
  Joost saesen als geswooren
  anthonis simons als gekommitteerde
  merten brember als geko
 • Wij Schepenen ende geswoorens der heerlijck-
  -heijt nederweert ordonneren gelijck wij doen bij desen
  aen onsen tegenwoordighen Borgemeester jan sijben alias
  wetemans, om den torff door de uijtheimsche-
  gesteecken, die niet berechtigh en sijn, om te steecken
  op onse heerlijckheijt Ewegh te laeten haelen, ende
  daer toe te gebruijcken, ofte gebieden soo veel karre als noodigh
  sullen gevonden worden, ende den gestecken torff
  noch niet droogh te verdestrideeren ofte in stucken te
  kappen soo hij het beste ten raede sal vinden
  actum nederweertden 9 september 1749 in oirconde
  geteeckent
  Gielis van otto presedentschepen
  maes gubbels Schepen
  ffrans Kluiskens Schepen
  ffrancis van asten Schepen
  cleophas bocholts als gesworen
  Jan mertens als ghesworen
  Joost saesen als geswooren
  anthonis simons als gekommitteerde
  merten brember als geko
 • Wij Schepenen ende geswoorens der heerlijck- -heijt nederweert ordonneren gelijck wij doen bij desen aen onsen tegenwoordighen Borgemeester jan sijben alias wetemans, om den torff door de uijtheimsche- gesteecken, die niet berechtigh en sijn, om te steecken op onse heerlijckheijt Ewegh te laeten haelen, ende daer toe te gebruijcken, ofte gebieden soo veel karre als noodigh sullen gevonden worden, ende den gestecken torff noch niet droogh te verdestrideeren ofte in stucken te kappen soo hij het beste ten raede sal vinden actum nederweertden 9 september 1749 in oirconde geteeckent Gielis van otto presedentschepen maes gubbels Schepen ffrans Kluiskens Schepen ffrancis van asten Schepen cleophas bocholts als gesworen Jan mertens als ghesworen Joost saesen als geswooren anthonis simons als gekommitteerde merten brember als geko

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >