Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus Tekst 2b Amerongen

Huiswerk voor de cursisten van de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief

Codicil van Anna Elisabeth van Tuyll van Serooskerken betreffende een diamanten ring, 1809. Het Utrechts Archief, toegang 1001, Huis Amerongen, inventarisnummer 3905.

niveau
 • Uit krachte der clausul reservatoir vervat in mijn testament den tienden maart des jaars achtien honderd en negen voor den notaris Arend Jacob Guitard in presentie van ge- tuigen gepasseerd verklare ik ondergeteekende te legateeren aan etcetera. Alzoo verlang ik dat de groote diamanten ring gegeven door koningin Maria aan den gene- raal en chef Godart Ginckel Baron van Reede etcetera etcetera zal verblijven aan diegene die den titul van grave van Athlone zal voeren met dezen restrictie nogthans dat zoo lang de krankheid van den tegenwoordigen graaf van Athlone zal voortduren deze ring zal verblijven in de bewaring van zijnen broeder die op hem grave van Athlone volgt in de successie van genoemde tytul doch in geval dat dezen ring zoude vervallen aan eenen minderjarigen erfgenaam van den tytul van grave van Athlone zoo zal dezelve in de bewaring verblijven van eene van mijne dochters. Dus gedaan en geschreven den elfden mei acht- tien honderd en negen geteekend in presentie van twee getuygen. John Bury Anna Elisabeth Christina douariere van Athlone Richard Moye geboren van Tuyll van Serooskerken London 11 mei 1809

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!