Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus Tekst 2a p2 Reisverslag Steven Jan van Geuns

Huiswerk voor de cursisten van de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief

Reisverslag van Steven Jan van Geuns, toegang 814, Familiearchief Van Geuns, inventarisnummer 136.

NB 1/2 als ,5 of half transcriberen.

niveau
 • zeer geverfd te zijn. Men geeft hier nergens, als men uit eeten geweest is, fooien, maar zooveel meer bij het bezien van kabinetten, bibliotheken, gartens en diergelijken. Bijvoorbeeld toen ik de bibliotheek bezien had, gaf ik aan de man die mij dezelve ver- toonde, een 12 mar.groschen stuk, (welk 13 st. Hol- landsch zal zijn), 't geen hij eerst gretig aannam, doch 't zelve bezien hebbende, wierp hij het mij met een soort van verachting weer in den hoed. Meer had ik doch zeker voor die historische bibliotheek niet over, en daar en boven was het nog op een uur, dat de bibliotheek voor een ieder te zien is. Na het eeten drinkt men 1 of 2 uur daarna een paar koppen koffy, die, gelijk bekend is, in Duitschland veel sterker en beter is als in Hol- land. Zij is echter hier even duur, ja zelfs duurder als daar; men rekent doorgaans 1,5 lood voor de persoon en men moet ook in de herbergen overal voor de per- soon 4 of op 't minst 3 Mgr betalen. Na deze mid- dag-portion koffy wordt gewoonlijk voor 's avonds bij het eeten niet meer gedronken als alleen bij statieuse partijen, waar te 6 of half 7 uur thee gepresenteerd wordt, tegelijk met wijn; sommigen doen dan (gelijk mij mijn hospes en heer Ehrhart verzekerden) eenige wijn onder de thee: de thee wordt hier anders zelden gedronken. Zij is hier ook slegt en vreeslijk duur tevens, daar een lb goede thee hier een louis d'or en matige een ducaat kost. Wanneer ik nu 's morgens voor mijn ontbijt thee dronk, kreeg ik op een weinigje thee eene grote pot geheel vol water en hier wordt dan niet voor de 2e maal water opgegoten, wijl zoo een pot wel 8 kopjes vol bedraagt. Zulk een portion kost 3 mgr.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!