Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus tekst 16c

Huiswerk voor de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief. Floris, graaf van Holland, verbiedt het heffen van geld op goederen die overgeslagen worden over de dam bij de Nieuwe Vaart, Archief van het Stadsbestuur van Utrecht 1122-1577, toegang 701, inventarisnummer 64.

niveau
 • Wi Florens grave van Hollant ghebieden dat ende willent endeleke dat men van niement  es hi van onsen lande of van der stat van Utrecht of van wat lande dat hi si enich  ghelt af neme van enighen goede dat hi slaet over den dam ter niewer vart ende  dat men elken manne late begaen ende over doen sijn goet met sines selves coste  behouden emmer des biscops recht van Utrecht. Vort ware iement diese hier  boven settede of goet af name, so ghebieden wi den marscalch van den lande van  Utrecht of so wie dar ware van onser weghen ende der stat van Utrecht dat  si dat keeren van onser weghen. In orconden van desen brieve ghegheven die  wart gheghevet in ons heren jaren dusent tvehondert ende neghen ende tach- tich des manendaghes vore sente lucien daghe.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!