Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus tekst 16b

Huiswerk voor de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief. Floris, graaf van Holland, beveelt aan Wisse van Hardinxveld om aan Hendrik de Rovere van Montfoort verantwoording te doen over alle achterstallige en geinde gelden sedert de tijd dat de graaf de schouw van de Lopikerwaard aan De Rovere heeft overgedragen, 31 januari 1288. Archief van de Heerlijkheid Montfoort, toegang 209, inventarisnummer 97.

niveau
 • Wisse van Hardinvelt. Want wi die scouwe van Lopikerwert bekent hebben Henric  den Rovere, so ombieden wi di, dat du alle dinc die afterstellinghe es sider die  male, dat wi hem die scouwe bevolen hebben, hem wisinghe daeraf does ende die  brieve hem levers, ende dat du alselke pande ende ghelt, alse du sider die male  heves inghenomen, hem gheves ende te sinen wille daeraf ziis also lief alse du ons  heves. Ende dit willen wi, dat du ommer does. Dese brief was ghegheven in ons  Heren iare tvelf hondert ende zeven en tachtich, des Saterdaghes voer onser  Vrouwen Lichtmisse.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!