Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus tekst 16a

Huiswerk voor de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief. Floris, graaf van Holland, beveelt aan de heemraden van de Lopikerwaard om met Hendrik de Rovere de waard te schouwen, 12 december 1287. Archief van de heerlijkheid Montfoort, toegang 209, inventarisnummer 96.

niveau
 • Florens, grave van Hollant, doet groeten die hemeraders van Lopikewert. Wi ombieden  U met deser letteren dat ghi met Henric den Rovere onsen knape die wi die scouwe  bevolen hebben van Lopikerwert, scouwet, waneer dats thiit es ende des landes or- bare ende hiis begheret. Dese brief was ghegheven in ons Heren iare tvelf hondert  ende zeven en tachtich in sente Lucien avonde.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!