Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus tekst 15b

Huiswerk voor de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief. Vonnissen van de raad over Aelbrecht Jan Lubbrecht soens soen en Claes die Kraen Janssoen. Archief van het Stadsbestuur van Utrecht 1122-1577, toegang 701, inventarisnummer 13-2.

niveau
 • 14    Steen        Cloc Want Aelbrecht Jan Lubbrecht soens soen  onredelike een vrouke op Sinte Jans kerchoff  aengeverdicht heeft en daer veel onsedich-  heit gedreven heeft daer om heeft hij  in ’t Vleyshuus gelegen ende sel comen in hemde  ende in broec ter clocken ende sel den rade ver- ghiffenisse vre bidden ende hij sel den rade te  beteringe geven 5000 steens.Voert sel hi up enen hogen heiligen dach  gode ende sinte Jan te beteringe t’sinte  Jan voer der processien gaen bloetshoofts  ende bervoet ende een keerse van 1 pont was  in sijn hant dragen ende die daer offeren.     Steen        Cloc Want Claes die Kraen Janssoen onse  borger enen doetslach gedaen heeft aen  Peter Jacobssoen van der Tempel binnen onser stat  daer om heeft hij upten Roden Toorn gelegen  ende sel comen in hemde ende in broec ter  cloc ende sel den rade verghiffenisse bidden  ende sel der stat te beteringe geven 40.000  steens. Ende hi sel wilcoren des doden magen  den doden te zuenen bi den rade van der  sta alse sy soen daer bi nemen willen. Voer Aelbrecht Janssoen hebben geloeft  Jan Hey Jan Brunt Bertout Knuut Goessenssoen Wilam SorodekijnVoer Claes die Kraen bi 40 scilden Jan Walraven Peter Hugensoen Roelof die Kraen Roelofs zoen.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!