Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus tekst 15a

Huiswerk voor de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief. Ordonnantie voor de steenbackers, 1444. Archief van het Stadsbestuur van Utrecht, toegang 701, inventarisnummer 13-5.

niveau
 • Des manendages na meijdach Dit is der steenbacker ordinancie voer  gemaect bi schepenen rade ende oudermans ende  na belieft biden rade oudt ende nije. In den ijersten so sellen die steenbackers die  eerde well ende getruwelic doen wercken  ende ten minsten twewerve omkeren. Item sijs ellen die steenformen volmaken van  gewrachter eerden ende gene eerde daer uut  plamen so dat die steen sine volle lengte  breete ende dicte hebben sell. Item sijs ellen den steen well ende genoech bernen. Item en sellen die steenbackers genen steen vercopen  als hi gebernt is, hi en si ijerst besien ende  geloeft van den scutmeijsteren inder tijt  opter tegenwoerdiger ordinancie. Item en sellen die steenbackers niement anders  steen vercopen dan den genen die hem der  scutmeisteren teijckene brengen. Item sellen die steenbackers van elc M steens  geloeft opter voerscreven ordinanctie hebben enen  Rijnschen gulden. Ende hier opp is Gerijt van Zulen ende Jan van  Malsen borgerscap gegeven so sij der stat steen- backer sijn ende sellen der borgerscap gebruken  also lange als sij opter stat werck wercken. Ende sij hebben horen eedt vander borgerscap  gedaen ende mede dat sij dese voerscreven ordinancie  onverbrekelic houden sellen.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!