Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus tekst 14c

Huiswerk voor de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief. Afkondigingen betreffende een vechtpartij op het Janskerkhof en mishandeling van stadsknecht Jan Mertenssoen. Archief van het Stadsbestuur van Utrecht 1122-1577, toegang 701, inventarisnummer 16-10.

niveau
 • Des manendages na scolasticeDes vridages na sunte Pouwels dach conversio  laetste voerleden des avonts omtrint negen uren  sijn hoerre drie gecomen optie nie graft bi sunte  jans kerchof ende hebben Gijsbert Jans soen  Melis knecht van Mijnen mit eenre kusen geslegen  ende voert vervolcht tot in die Wittevrouwen straet. Ende want niement en weet meer dan van enen  persoen die hier mede geweest heeft, so laet  die raet weten die gene die dese daet voerscreven  gedaen hebben, dat sij comen binnen achte  dagen ende gevent den rade te kennen ofte daeren- tenden tso wil die raet dat rechten voer moert.So die Jan Mertens soen, onder stat knecht ander dages bi nacht  geslegen is, ende die raet ter clocken heeft  laten weten ijement die dat gedaen hadde dat  hi dat den rade binnen achte dagen te kennen  gave ofte anders wout die raet rechten voer  moert. Ende so noch nijemant van deser saken  voert gecomen en is, laet die raet weten ijment  anders diet den rade te kennen gave wie  Jan Mertens voerscreven geslagen hadde daer soude  hem die raet of geven L stat pont. Ende waren  sij geen borger so soude hem die raet borgerscap  geven.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!