Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus tekst 14b

Huiswerk voor de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief. Afkondigingen betreffende de veiligheid binnen de stad en verbod op het storten van vuilnis. Archief van het Stadsbestuur van Utrecht 1122-1577, toegang 701, inventarisnummer 16-3.

niveau
 • Van dat nederste verrendeel Jan van Lantscrone Jan van den Spieghel Voort verbiet de raet dat nijemant mit verdeckten aenzichten  nochte onteijkent en ga bi nachte nochte bi daghe bi  enen koer van 2 lb also dicke als ijmant dede. Voort verbiet de raet dat nijemant en spoele binnen nochte  buten der stat mit kolven zo verre alst die raet voortiids verboden  heeft bi enen koer van 1 lb also dicke alst ijemant dede. Voort verbiet de raet dat nijemant en sciete binnen der stat  mit armborsten, mit hantboghen, nochte mit kluutboghen  na enighen kercken, ofte kerctooren, ofte der ghilden toornen  nochte na enighen huzen binnen der stat bi een koer van  2 lb also dicke alst ijemant dede. Voort verbiet de raet dat nijemant gheen sliic, vulnis nochte  gheenrehande onreijnlicheijt en draghe opter stat brugghen  nochte opte ganzemarct nochte inder noeden nochte op sinte  Marien plaetse nochte nerghens anderswaer binnen der  stat daert voertiids verboden is bi alzulken koer alse  daer op staet ende dat voertijds verboden is ter klocken.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!