Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus tekst 12b deel 1

Huiswerk voor de cursus paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief. Kroniek van de bisschoppen, 14e eeuw, bibliotheek van Het Utrechts Archief, PK: VII F 5. Eerste pagina.

niveau
 • Die biscope van Utrecht Willibrordus was die ier- ste bischop ’t Utrecht ende was omtrent  doe men screeff 600 ende 96 ende regier- de 40 jaer ende starff een heilich man  doe men screff 700 ende 36. Bonifacius quam nae hem ende  regierde 16 jaer ende starff een heylich  mairtelair dair noch die kerck van  Oudemunster mede gheciert is ende  starff in den jaer doe men screeff 700 ende 52. Gregorius die derde biscop  een heylich man ende hi regierde dat bis- dom 23 jaer ende starff doe men screeff  700 ende 75, acht kalender decembris. Albertus gheboren van Yorck  uut Engelant een heilich man ende wert  begraven tot Oudemunster bij onser (?) Gre- gorius sinen voirsater ende sterff 20  dage in augusto. Theodardus die vijfte biscop  was een Vrese een groet prediker ende  wert mede tot Oudemunster begraven. Harmakarus een devoet  man ende een goet prediker ende sterff  27 dage in augusto ende wert ’t Utrecht  begraven. Ricfridus een godlic goeder- tieren ootmoedich man ende groit clerc  ende starff drie dage in october na dien  dat hi omtrent 43 gheregiert had.  In den jair 800 ende 10. Fredericus een heilich man ende  starff een martelair ende wert doot ghe-  

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!