Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus tekst 12a

Huiswerk voor de cursus paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief. Johannes van der Beke, 'Chronyk van Utrecht ende van Holland, vervolgd tot 1421'. Bibliotheek van Het Utrechts Archief, PK: VI B 9

niveau
 • vaen. [Caput] In den jaer ons Heren  72 op Sinte-Odulphusnacht was een groot brant t' Utrecht  bi den Jacopinen, daer barnden omtrent 400 husen als men seit. [Caput] Daerna in den jaer ons Heren  1372 op Onser Vrouwen- dach Nativitas was die hertoech  van Gulic daer; hem was doen ver- staen, dat hi quaem tot Tyel, hij  soude die stede wel vercrighen. Ende als hem die Bronchorsten be-  reyden op die reyse, doe wertet  biscop Aernt verbootscapt, die op die tijt tot Renen was, ende  een deel burghers van Utrecht daer bij hem hadde, ende om dit te  verhoeden, so reet die biscop tot Tyel ende nam mit hem een deel rid- deren ende knechten ende burghers  ende een deel liet hi bliven tot Renen  om die stat te bewaren. Ende als hi tot Tyel quam, doe vant hi daer die vrouwe van Ghelre, daer sij hoefden ende dansten ende waren  guede ghesellen, mer sij en be- waerden die stede niet so wijse- liken: die Bronchorsten en quamen  bi nachte daer ende wonnen die stede. Daer bleven gevangen  heer Loef van Hoern, des bys- scops broeder, heer Ghijsbrecht van Hardenbroeck, heer Vrederic  van Zulen, ridders, Jacop van Lochorst, Willem over die Vecht,  Daem van Lochorst, Aerst van Groenenwoude ende anders veel

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!