Het meisje Nannie

Het meisje Nannie werd door de heer Kierhaan te Paramaribo gekocht van mevrouw Fonseca. Twee jaar later werd Nannie cadeau gedaan aan zijn huishoudster Johanna Medea. Deze overdracht heeft Kierhaan laten vastleggen.

NB: Het kruisje als handtekening hoeft u niet te transcriberen.

niveau
 • Ontvangen van Den Heer Johan Henrich
  Kierhaan, de zomma van Agtien Hondert Guldens
  Zijnde voor Koopschat van Een Neegerin Nannie
  gemerkt op haare regter Arm met de Letters
  MI aan Zijn Edele vrij en onbelast ver-
  Kogt en geleeverd.
  Paramaribo den 17e maart 1813

  Certificeere dat dit nee-
  venstaande kruijsje de
  handteekening is van
  Mejuffrouw Rachel de
  Fonseca Geboren Jesserun
  in ons presentie ter needer
  Gesteld, 't welk wij getuijge
  Declareere deze Negerin Nannie gemerkt

  MI te hebben present gegeeven &
  in vollen eigendom overgedaan aan mijn
  Huishoudster Johanna Medea uit
  Hoofde van goede oppassing door haar
  aan mij beweezen
  Paramaribo 3 Junij 1815
 • Ontvangen van Den Heer Johan Henrich
  Kierhaan, de zomma van Agtien Hondert Guldens
  Zijnde voor Koopschat van Een Neegerin Nannie
  gemerkt op haare regter Arm met de Letters
  MI aan Zijn Edele vrij en onbelast ver-
  Kogt en geleeverd.
  Paramaribo den 17e maart 1813

  Certificeere dat dit nee-
  venstaande kruijsje de
  handteekening is van
  Mejuffrouw Rachel de
  Fonseca Geboren Jesserun
  in ons presentie ter needer
  Gesteld, 't welk wij getuijge
  Declareere deze Negerin Nannie gemerkt

  MI te hebben present gegeeven &
  in vollen eigendom overgedaan aan mijn
  Huishoudster Johanna Medea uit
  Hoofde van goede oppassing door haar
  aan mij beweezen
  Paramaribo 3 Junij 1815
 • Ontvangen van Den Heer Johan Henrich
  Kierhaan, de zomma van Agtien Hondert Guldens
  Zijnde voor Koopschat van Een Neegerin Nannie
  gemerkt op haare regter Arm met de Letters
  MI aan Zijn Edele vrij en onbelast ver-
  Kogt en geleeverd.
  Paramaribo den 17e maart 1813

  Certificeere dat dit nee-
  venstaande kruijsje de
  handteekening is van
  Mejuffrouw Rachel de
  Fonseca Geboren Jesserun
  in ons presentie ter needer
  Gesteld, 't welk wij getuijge
  Declareere deze Negerin Nannie gemerkt

  MI te hebben present gegeeven &
  in vollen eigendom overgedaan aan mijn
  Huishoudster Johanna Medea uit
  Hoofde van goede oppassing door haar
  aan mij beweezen
  Paramaribo 3 Junij 1815
 • Ontvangen van Den Heer Johan Henrich Kierhaan, de zomma van Agtien Hondert Guldens Zijnde voor Koopschat van Een Neegerin Nannie gemerkt op haare regter Arm met de Letters MI aan Zijn Edele vrij en onbelast ver- Kogt en geleeverd. Paramaribo den 17e maart 1813 Certificeere dat dit nee- venstaande kruijsje de handteekening is van Mejuffrouw Rachel de Fonseca Geboren Jesserun in ons presentie ter needer Gesteld, 't welk wij getuijge Declareere deze Negerin Nannie gemerkt MI te hebben present gegeeven & in vollen eigendom overgedaan aan mijn Huishoudster Johanna Medea uit Hoofde van goede oppassing door haar aan mij beweezen Paramaribo 3 Junij 1815

  Let hier op

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.