Overslaan en naar de inhoud gaan

Het doopsel van Clovis

Aan het begin van de vorige eeuw schreef de 8-jarige Frans Houbrechts uit Tongeren in zijn schoolschriftje volgend opstel over het doopsel van koning Clovis. Hij haalde er zijn mooiste geschrift en beste spelling voor boven en kreeg van de meester een welverdiende 'Zeer goed!' en 20 op 20.

!Opgelet: Transcribeer de tekst zoals Frans hem schreef, je moet geen rekening houden met de verbeteringen van de meester.

niveau
 • Tongeren den 12n December 1928.
  Het Doopsel van Clovis.

  Lange jaren zijn de Romeinen hier meester ge-
  weest. Een vreemd volk verjoegen de Romeinen
  omtrent 450 jaar na Christusgeboorte. Het waren de
  Franken. Een voorname Frankische koning was Clovis.
  Deze was heiden, maar trouwde met 'n christene vrouw,
  Clotildis. Eens was Clovis in hevigen strijd met de
  Allemannen. Hij zag met bitter spijt dat zijn
  leger ging bezwijken. Op dat oogenblik aanriep
  Clovis den God van Clotildis en beloofde Christen
  te worden, zoo hij mocht winnen. Bijna onmiddelijk
  keerde de kansen. Clovis won het gevechtClovis hield
  zijn woord Op Kerstdag 494 liet hij zich doopen. Drie
  duizend soldaten volgden zijn voorbeeld. Zoo kwamen
  er stilaan meer en meer katholieke menschen in zijn rijk.

 • Tongeren den 12n December 1928.
  Het Doopsel van Clovis.

  Lange jaren zijn de Romeinen hier meester ge-
  weest. Een vreemd volk verjoegen de Romeinen
  omtrent 450 jaar na Christusgeboorte. Het waren de
  Franken. Een voorname Frankische koning was Clovis.
  Deze was heiden, maar trouwde met 'n christene vrouw,
  Clotildis. Eens was Clovis in hevigen strijd met de
  Allemannen. Hij zag met bitter spijt dat zijn
  leger ging bezwijken. Op dat oogenblik aanriep
  Clovis den God van Clotildis en beloofde Christen
  te worden, zoo hij mocht winnen. Bijna onmiddelijk
  keerde de kansen. Clovis won het gevechtClovis hield
  zijn woord Op Kerstdag 494 liet hij zich doopen. Drie
  duizend soldaten volgden zijn voorbeeld. Zoo kwamen
  er stilaan meer en meer katholieke menschen in zijn rijk.

 • Tongeren den 12n December 1928.
  Het Doopsel van Clovis.

  Lange jaren zijn de Romeinen hier meester ge-
  weest. Een vreemd volk verjoegen de Romeinen
  omtrent 450 jaar na Christusgeboorte. Het waren de
  Franken. Een voorname Frankische koning was Clovis.
  Deze was heiden, maar trouwde met 'n christene vrouw,
  Clotildis. Eens was Clovis in hevigen strijd met de
  Allemannen. Hij zag met bitter spijt dat zijn
  leger ging bezwijken. Op dat oogenblik aanriep
  Clovis den God van Clotildis en beloofde Christen
  te worden, zoo hij mocht winnen. Bijna onmiddelijk
  keerde de kansen. Clovis won het gevechtClovis hield
  zijn woord Op Kerstdag 494 liet hij zich doopen. Drie
  duizend soldaten volgden zijn voorbeeld. Zoo kwamen
  er stilaan meer en meer katholieke menschen in zijn rijk.

 • Tongeren den 12n December 1928. Het Doopsel van Clovis. Lange jaren zijn de Romeinen hier meester ge- weest. Een vreemd volk verjoegen de Romeinen omtrent 450 jaar na Christusgeboorte. Het waren de Franken. Een voorname Frankische koning was Clovis. Deze was heiden, maar trouwde met 'n christene vrouw, Clotildis. Eens was Clovis in hevigen strijd met de Allemannen. Hij zag met bitter spijt dat zijn leger ging bezwijken. Op dat oogenblik aanriep Clovis den God van Clotildis en beloofde Christen te worden, zoo hij mocht winnen. Bijna onmiddelijk keerde de kansen. Clovis won het gevechtClovis hield zijn woord Op Kerstdag 494 liet hij zich doopen. Drie duizend soldaten volgden zijn voorbeeld. Zoo kwamen er stilaan meer en meer katholieke menschen in zijn rijk.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!