Overslaan en naar de inhoud gaan

Ferry Mingelen

Ferry Mingelen ontdekt dat zijn voorouder eind negentiende eeuw werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Willem Wolffram had zichzelf volledig uitgeput bij het organiseren van een dejeuner. Wat ging daaraan vooraf?

niveau
 • Den 16e juni kwam hij te Brussel, corres-
  pondeerde met verscheidene correspondenten van
  dagbladen, waarvan een moest overkomen.
  Met deze ging hij feestvieren als vergoeding
  voor zijn overkomst. Hij verwachte, dat
  deze correspondent, evenals alle anderen,
  berichten over het dejeuner zou zenden.
  In de Hotelhouders Bond zou werkelijk hebben
  gestaan, dat de kroonprins indertijd
  bij den vader van patient gelogeerd had.
  Den 11e juli reed hij met bovenstaanden
  correspondent in een rijtuig, en kreeg zoo-
  danige ruzie, zoodat de politie erbij te pas
  kwam, doch hem rustig lieten gaan, toen
  de correspondent gezegd had, dat patient op-
  gewonden was. Patient wilde een paard koopen
  in een hippodrôme, de koop ging echter niet
  door.
  Zijne vrouw had hij in eene kamer
  opgesloten, zonder opgave van redenen.
  Thuisgekomen in zeer opgewekte stemming
  was hij zeer dorstig, waarop hij verbazende
  hoeveelheden champagne dronk. De vrouw
  van den gezant gaf hem tenslotte mousserend
  water met ijs. Hij sprak ten slotte hoogst
  luidruchtig, zoodat er een oploop van men-
  schen voor het hotel ontstond. De heer Dutille,
  die op telegraphrich bericht was overgekomen,
  zorgde dat patient in overleg met den hotel dokter
  werd opgenomen in de asile stJean.
 • Den 16e juni kwam hij te Brussel, corres-
  pondeerde met verscheidene correspondenten van
  dagbladen, waarvan een moest overkomen.
  Met deze ging hij feestvieren als vergoeding
  voor zijn overkomst. Hij verwachte, dat
  deze correspondent, evenals alle anderen,
  berichten over het dejeuner zou zenden.
  In de Hotelhouders Bond zou werkelijk hebben
  gestaan, dat de kroonprins indertijd
  bij den vader van patient gelogeerd had.
  Den 11e juli reed hij met bovenstaanden
  correspondent in een rijtuig, en kreeg zoo-
  danige ruzie, zoodat de politie erbij te pas
  kwam, doch hem rustig lieten gaan, toen
  de correspondent gezegd had, dat patient op-
  gewonden was. Patient wilde een paard koopen
  in een hippodrôme, de koop ging echter niet
  door.
  Zijne vrouw had hij in eene kamer
  opgesloten, zonder opgave van redenen.
  Thuisgekomen in zeer opgewekte stemming
  was hij zeer dorstig, waarop hij verbazende
  hoeveelheden champagne dronk. De vrouw
  van den gezant gaf hem tenslotte mousserend
  water met ijs. Hij sprak ten slotte hoogst
  luidruchtig, zoodat er een oploop van men-
  schen voor het hotel ontstond. De heer Dutille,
  die op telegraphrich bericht was overgekomen,
  zorgde dat patient in overleg met den hotel dokter
  werd opgenomen in de asile stJean.
 • Den 16e juni kwam hij te Brussel, corres-
  pondeerde met verscheidene correspondenten van
  dagbladen, waarvan een moest overkomen.
  Met deze ging hij feestvieren als vergoeding
  voor zijn overkomst. Hij verwachte, dat
  deze correspondent, evenals alle anderen,
  berichten over het dejeuner zou zenden.
  In de Hotelhouders Bond zou werkelijk hebben
  gestaan, dat de kroonprins indertijd
  bij den vader van patient gelogeerd had.
  Den 11e juli reed hij met bovenstaanden
  correspondent in een rijtuig, en kreeg zoo-
  danige ruzie, zoodat de politie erbij te pas
  kwam, doch hem rustig lieten gaan, toen
  de correspondent gezegd had, dat patient op-
  gewonden was. Patient wilde een paard koopen
  in een hippodrôme, de koop ging echter niet
  door.
  Zijne vrouw had hij in eene kamer
  opgesloten, zonder opgave van redenen.
  Thuisgekomen in zeer opgewekte stemming
  was hij zeer dorstig, waarop hij verbazende
  hoeveelheden champagne dronk. De vrouw
  van den gezant gaf hem tenslotte mousserend
  water met ijs. Hij sprak ten slotte hoogst
  luidruchtig, zoodat er een oploop van men-
  schen voor het hotel ontstond. De heer Dutille,
  die op telegraphrich bericht was overgekomen,
  zorgde dat patient in overleg met den hotel dokter
  werd opgenomen in de asile stJean.
 • Den 16e juni kwam hij te Brussel, corres- pondeerde met verscheidene correspondenten van dagbladen, waarvan een moest overkomen. Met deze ging hij feestvieren als vergoeding voor zijn overkomst. Hij verwachte, dat deze correspondent, evenals alle anderen, berichten over het dejeuner zou zenden. In de Hotelhouders Bond zou werkelijk hebben gestaan, dat de kroonprins indertijd bij den vader van patient gelogeerd had. Den 11e juli reed hij met bovenstaanden correspondent in een rijtuig, en kreeg zoo- danige ruzie, zoodat de politie erbij te pas kwam, doch hem rustig lieten gaan, toen de correspondent gezegd had, dat patient op- gewonden was. Patient wilde een paard koopen in een hippodrôme, de koop ging echter niet door. Zijne vrouw had hij in eene kamer opgesloten, zonder opgave van redenen. Thuisgekomen in zeer opgewekte stemming was hij zeer dorstig, waarop hij verbazende hoeveelheden champagne dronk. De vrouw van den gezant gaf hem tenslotte mousserend water met ijs. Hij sprak ten slotte hoogst luidruchtig, zoodat er een oploop van men- schen voor het hotel ontstond. De heer Dutille, die op telegraphrich bericht was overgekomen, zorgde dat patient in overleg met den hotel dokter werd opgenomen in de asile stJean.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!