Overslaan en naar de inhoud gaan

Esther Verhoef

Pieter Antonius Lucas, de verre voorvader van schrijfster Esther Verhoef, had een bewogen leven. In en uit de Franse en Nederlandse militaire dienst, op veldtocht naar Spanje en berecht worden vanwege het weglopen van zijn regiment te Roermond. Het vonnis was niet mis. Maar kunt u het transcriberen?

Kijk hier de aflevering met Esther Verhoef terug.

niveau
 • Provinciaal Kommandement

  van Limburg
  Vonnis
  In Naam van den Koning
  In Zake
  Den Auditeur Militair in het Pro-
  vinciaal Kommandement van
  Limburg R.O. Eischer
  Op ende Tegens
  Pieter Antonij Lucas, geboren te Ru-
  remonde, oud 30 Jaren, Dragonder
  bij de 4e Compagnie van het Re-
  giment Ligte Dragonders Nummero 4;
  Gedetineerde in het Provoosthuis te Maastricht.
  Gezien & gelezen de processale stukken, bene-
  vens den Eisch van den auditeur Militair
  onder Inventaris overgegeven
  Waaruit gebleken is:
  Dat de Gedetineerde, vrijwillig in den mili
  tairen dienst verbonden, den 5 december laatstleden, uit
  het Garnisoen van Ruremonde, gedeserteert en
  in ’t laatst van dezelfde maand achterhaald is.
  En nadien de misdaad bewezen en beleden
  is en de Krijgswetten den Gedetineerden bekent
  waren.
  De Krijgsraad in het Provinciaal Kommandement
  van Limburg, regt doende in den naam ende van wege
  Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van
  Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, enzovoort enzovoort enzovoort
  Gezien artikel 134 van het Crimineel Wetboek voor de
  Landmagt; Condemneert den Gedetineerden om,
  gebragt voor het front van de parade, gestraft
  te worden met Rietslagen ter discretie van Offi-
  cieren Commissarissen met de executie belast en
  met het ontnemen der Kokarde voor zes maanden;
  Voorts tot eene detentie bij den geweldigen Provoost
  gedurende een Maand.
  Met verdere condemnatie van denzelven
  in de kosten en misen van Justitie, benevens
  in de Kosten van den processe, des noods, ter tauxa
  tie en moderatie van den Krijgsraad.
  Aldus gedaan, geresumeert en gearresteert bin-
  nen Maastricht den zestienden Maart Duizend
  Achthonderd Twintig; present Luitenant
  Kolonel de Fiecken, President Kapiteins
  Hok, Ehiel & Hartz, 1e Luitenants Sanc-
  berg, Schröder & Vergroesen, Leden van
  den Krijgsraad.
  De Krijgsraad voornoemd,
  Ch. de Fiecken
  Luitenant Kolonel
  In Kennisse van mij
  Nierstraz
 • Provinciaal Kommandement

  van Limburg
  Vonnis
  In Naam van den Koning
  In Zake
  Den Auditeur Militair in het Pro-
  vinciaal Kommandement van
  Limburg R.O. Eischer
  Op ende Tegens
  Pieter Antonij Lucas, geboren te Ru-
  remonde, oud 30 Jaren, Dragonder
  bij de 4e Compagnie van het Re-
  giment Ligte Dragonders Nummero 4;
  Gedetineerde in het Provoosthuis te Maastricht.
  Gezien & gelezen de processale stukken, bene-
  vens den Eisch van den auditeur Militair
  onder Inventaris overgegeven
  Waaruit gebleken is:
  Dat de Gedetineerde, vrijwillig in den mili
  tairen dienst verbonden, den 5 december laatstleden, uit
  het Garnisoen van Ruremonde, gedeserteert en
  in ’t laatst van dezelfde maand achterhaald is.
  En nadien de misdaad bewezen en beleden
  is en de Krijgswetten den Gedetineerden bekent
  waren.
  De Krijgsraad in het Provinciaal Kommandement
  van Limburg, regt doende in den naam ende van wege
  Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van
  Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, enzovoort enzovoort enzovoort
  Gezien artikel 134 van het Crimineel Wetboek voor de
  Landmagt; Condemneert den Gedetineerden om,
  gebragt voor het front van de parade, gestraft
  te worden met Rietslagen ter discretie van Offi-
  cieren Commissarissen met de executie belast en
  met het ontnemen der Kokarde voor zes maanden;
  Voorts tot eene detentie bij den geweldigen Provoost
  gedurende een Maand.
  Met verdere condemnatie van denzelven
  in de kosten en misen van Justitie, benevens
  in de Kosten van den processe, des noods, ter tauxa
  tie en moderatie van den Krijgsraad.
  Aldus gedaan, geresumeert en gearresteert bin-
  nen Maastricht den zestienden Maart Duizend
  Achthonderd Twintig; present Luitenant
  Kolonel de Fiecken, President Kapiteins
  Hok, Ehiel & Hartz, 1e Luitenants Sanc-
  berg, Schröder & Vergroesen, Leden van
  den Krijgsraad.
  De Krijgsraad voornoemd,
  Ch. de Fiecken
  Luitenant Kolonel
  In Kennisse van mij
  Nierstraz
 • Provinciaal Kommandement

  van Limburg
  Vonnis
  In Naam van den Koning
  In Zake
  Den Auditeur Militair in het Pro-
  vinciaal Kommandement van
  Limburg R.O. Eischer
  Op ende Tegens
  Pieter Antonij Lucas, geboren te Ru-
  remonde, oud 30 Jaren, Dragonder
  bij de 4e Compagnie van het Re-
  giment Ligte Dragonders Nummero 4;
  Gedetineerde in het Provoosthuis te Maastricht.
  Gezien & gelezen de processale stukken, bene-
  vens den Eisch van den auditeur Militair
  onder Inventaris overgegeven
  Waaruit gebleken is:
  Dat de Gedetineerde, vrijwillig in den mili
  tairen dienst verbonden, den 5 december laatstleden, uit
  het Garnisoen van Ruremonde, gedeserteert en
  in ’t laatst van dezelfde maand achterhaald is.
  En nadien de misdaad bewezen en beleden
  is en de Krijgswetten den Gedetineerden bekent
  waren.
  De Krijgsraad in het Provinciaal Kommandement
  van Limburg, regt doende in den naam ende van wege
  Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van
  Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, enzovoort enzovoort enzovoort
  Gezien artikel 134 van het Crimineel Wetboek voor de
  Landmagt; Condemneert den Gedetineerden om,
  gebragt voor het front van de parade, gestraft
  te worden met Rietslagen ter discretie van Offi-
  cieren Commissarissen met de executie belast en
  met het ontnemen der Kokarde voor zes maanden;
  Voorts tot eene detentie bij den geweldigen Provoost
  gedurende een Maand.
  Met verdere condemnatie van denzelven
  in de kosten en misen van Justitie, benevens
  in de Kosten van den processe, des noods, ter tauxa
  tie en moderatie van den Krijgsraad.
  Aldus gedaan, geresumeert en gearresteert bin-
  nen Maastricht den zestienden Maart Duizend
  Achthonderd Twintig; present Luitenant
  Kolonel de Fiecken, President Kapiteins
  Hok, Ehiel & Hartz, 1e Luitenants Sanc-
  berg, Schröder & Vergroesen, Leden van
  den Krijgsraad.
  De Krijgsraad voornoemd,
  Ch. de Fiecken
  Luitenant Kolonel
  In Kennisse van mij
  Nierstraz
 • Provinciaal Kommandement van Limburg Vonnis In Naam van den Koning In Zake Den Auditeur Militair in het Pro- vinciaal Kommandement van Limburg R.O. Eischer Op ende Tegens Pieter Antonij Lucas, geboren te Ru- remonde, oud 30 Jaren, Dragonder bij de 4e Compagnie van het Re- giment Ligte Dragonders Nummero 4; Gedetineerde in het Provoosthuis te Maastricht. Gezien & gelezen de processale stukken, bene- vens den Eisch van den auditeur Militair onder Inventaris overgegeven Waaruit gebleken is: Dat de Gedetineerde, vrijwillig in den mili tairen dienst verbonden, den 5 december laatstleden, uit het Garnisoen van Ruremonde, gedeserteert en in ’t laatst van dezelfde maand achterhaald is. En nadien de misdaad bewezen en beleden is en de Krijgswetten den Gedetineerden bekent waren. De Krijgsraad in het Provinciaal Kommandement van Limburg, regt doende in den naam ende van wege Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, enzovoort enzovoort enzovoort Gezien artikel 134 van het Crimineel Wetboek voor de Landmagt; Condemneert den Gedetineerden om, gebragt voor het front van de parade, gestraft te worden met Rietslagen ter discretie van Offi- cieren Commissarissen met de executie belast en met het ontnemen der Kokarde voor zes maanden; Voorts tot eene detentie bij den geweldigen Provoost gedurende een Maand. Met verdere condemnatie van denzelven in de kosten en misen van Justitie, benevens in de Kosten van den processe, des noods, ter tauxa tie en moderatie van den Krijgsraad. Aldus gedaan, geresumeert en gearresteert bin- nen Maastricht den zestienden Maart Duizend Achthonderd Twintig; present Luitenant Kolonel de Fiecken, President Kapiteins Hok, Ehiel & Hartz, 1e Luitenants Sanc- berg, Schröder & Vergroesen, Leden van den Krijgsraad. De Krijgsraad voornoemd, Ch. de Fiecken Luitenant Kolonel In Kennisse van mij Nierstraz

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!