Er staat een paard in de brief

Een legerpaard werd verwond en daar kwam een rechtszaak van. Hoe die afliep is onzeker, maar het vonnis moet natuurlijk wel netjes het archief in, voor later...

niveau
 • Maandag den 31 December 1827,

  Is gelezen eene missive van den Krijgsraad in het
  Provinciaal Kommandement van Noord Braband van 24
  dezer, waarbij deselve onder anderen aan den Hove ter
  herziening zendt, een vonnis aldaar gewezen in de Zaak
  van den Auditeur Militair, navorschingen geinstitueerd
  hebbende, ter zake van moedwillige verwonding van
  een Kompagnies Paard, ten gevolge waarvan hetzelve
  is gestorven. - Zonder dat hier bij eene condemnatie
  of vrijspraak van een beschuldigden plaats heeft.
  Is na lecture der Processale stukken besloten, dit
  Vonnis benevens de stukken bij extract dezer aan den
  Auditeur Militair terug te zenden, ten einde de laatsten
  bij zijn archief te bewaren, ten tijd en wijle hij hierom
  trent nadere informatien mogt kunnen inwinnen
 • Maandag den 31 December 1827,

  Is gelezen eene missive van den Krijgsraad in het
  Provinciaal Kommandement van Noord Braband van 24
  dezer, waarbij deselve onder anderen aan den Hove ter
  herziening zendt, een vonnis aldaar gewezen in de Zaak
  van den Auditeur Militair, navorschingen geinstitueerd
  hebbende, ter zake van moedwillige verwonding van
  een Kompagnies Paard, ten gevolge waarvan hetzelve
  is gestorven. - Zonder dat hier bij eene condemnatie
  of vrijspraak van een beschuldigden plaats heeft.
  Is na lecture der Processale stukken besloten, dit
  Vonnis benevens de stukken bij extract dezer aan den
  Auditeur Militair terug te zenden, ten einde de laatsten
  bij zijn archief te bewaren, ten tijd en wijle hij hierom
  trent nadere informatien mogt kunnen inwinnen
 • Maandag den 31 December 1827,

  Is gelezen eene missive van den Krijgsraad in het
  Provinciaal Kommandement van Noord Braband van 24
  dezer, waarbij deselve onder anderen aan den Hove ter
  herziening zendt, een vonnis aldaar gewezen in de Zaak
  van den Auditeur Militair, navorschingen geinstitueerd
  hebbende, ter zake van moedwillige verwonding van
  een Kompagnies Paard, ten gevolge waarvan hetzelve
  is gestorven. - Zonder dat hier bij eene condemnatie
  of vrijspraak van een beschuldigden plaats heeft.
  Is na lecture der Processale stukken besloten, dit
  Vonnis benevens de stukken bij extract dezer aan den
  Auditeur Militair terug te zenden, ten einde de laatsten
  bij zijn archief te bewaren, ten tijd en wijle hij hierom
  trent nadere informatien mogt kunnen inwinnen
 • Maandag den 31 December 1827, Is gelezen eene missive van den Krijgsraad in het Provinciaal Kommandement van Noord Braband van 24 dezer, waarbij deselve onder anderen aan den Hove ter herziening zendt, een vonnis aldaar gewezen in de Zaak van den Auditeur Militair, navorschingen geinstitueerd hebbende, ter zake van moedwillige verwonding van een Kompagnies Paard, ten gevolge waarvan hetzelve is gestorven. - Zonder dat hier bij eene condemnatie of vrijspraak van een beschuldigden plaats heeft. Is na lecture der Processale stukken besloten, dit Vonnis benevens de stukken bij extract dezer aan den Auditeur Militair terug te zenden, ten einde de laatsten bij zijn archief te bewaren, ten tijd en wijle hij hierom trent nadere informatien mogt kunnen inwinnen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >