Een godvruchtig nieuwjaar gewenst van Philippe de Rijckhol

Op 31 december 1814 wenst Phillipe de Rijckhol zijn moeder op godvruchtige wijze een fijn nieuwjaar. Hij hoopt op die zo verlangde vrede, na jaren van Franse bezetting en oorlogen tegen Napoleon.

niveau
 • Grathem den 31 december 1814
  Teder Beminde Mama
  Ik zoude mij onder het getal der ondankbaarste
  kinders rekenen, indien ik deeze schoone gelegentheijd
  liet voorbij gaan zonder mijne schuldigsteplicht te
  kwijten: om dan daar eenige maten aan te voldoon heb
  ik de Eer U Edele deeze te doen gewoerden met toewen-
  sching dat den jonggeboorne en besnedenen Hijland
  U Edele toeschikke met den aenvangen en gedueren
  de de loop van dit nieuwjaar, alle heil en zegen die
  U Edele immers zoude kunne verlangen
  ten dien einde zal ik daaglijks mijne gebeden
  aan het opperwezen opdragen, op hij ons zoude verleenen
  die lang erlangde vrede die de bronader van al het tijdelijk
  en eeuwig geluk is.
  Dit zijn de oprechte wenschenvan
  Uw Edele gehoorzaamen zoon
  P. De Rijckhol
 • Grathem den 31 december 1814
  Teder Beminde Mama
  Ik zoude mij onder het getal der ondankbaarste
  kinders rekenen, indien ik deeze schoone gelegentheijd
  liet voorbij gaan zonder mijne schuldigsteplicht te
  kwijten: om dan daar eenige maten aan te voldoon heb
  ik de Eer U Edele deeze te doen gewoerden met toewen-
  sching dat den jonggeboorne en besnedenen Hijland
  U Edele toeschikke met den aenvangen en gedueren
  de de loop van dit nieuwjaar, alle heil en zegen die
  U Edele immers zoude kunne verlangen
  ten dien einde zal ik daaglijks mijne gebeden
  aan het opperwezen opdragen, op hij ons zoude verleenen
  die lang erlangde vrede die de bronader van al het tijdelijk
  en eeuwig geluk is.
  Dit zijn de oprechte wenschenvan
  Uw Edele gehoorzaamen zoon
  P. De Rijckhol
 • Grathem den 31 december 1814
  Teder Beminde Mama
  Ik zoude mij onder het getal der ondankbaarste
  kinders rekenen, indien ik deeze schoone gelegentheijd
  liet voorbij gaan zonder mijne schuldigsteplicht te
  kwijten: om dan daar eenige maten aan te voldoon heb
  ik de Eer U Edele deeze te doen gewoerden met toewen-
  sching dat den jonggeboorne en besnedenen Hijland
  U Edele toeschikke met den aenvangen en gedueren
  de de loop van dit nieuwjaar, alle heil en zegen die
  U Edele immers zoude kunne verlangen
  ten dien einde zal ik daaglijks mijne gebeden
  aan het opperwezen opdragen, op hij ons zoude verleenen
  die lang erlangde vrede die de bronader van al het tijdelijk
  en eeuwig geluk is.
  Dit zijn de oprechte wenschenvan
  Uw Edele gehoorzaamen zoon
  P. De Rijckhol
 • Grathem den 31 december 1814 Teder Beminde Mama Ik zoude mij onder het getal der ondankbaarste kinders rekenen, indien ik deeze schoone gelegentheijd liet voorbij gaan zonder mijne schuldigsteplicht te kwijten: om dan daar eenige maten aan te voldoon heb ik de Eer U Edele deeze te doen gewoerden met toewen- sching dat den jonggeboorne en besnedenen Hijland U Edele toeschikke met den aenvangen en gedueren de de loop van dit nieuwjaar, alle heil en zegen die U Edele immers zoude kunne verlangen ten dien einde zal ik daaglijks mijne gebeden aan het opperwezen opdragen, op hij ons zoude verleenen die lang erlangde vrede die de bronader van al het tijdelijk en eeuwig geluk is. Dit zijn de oprechte wenschenvan Uw Edele gehoorzaamen zoon P. De Rijckhol

  Let hier op

  Enkele richtlijnen bij het transcriberen:

  • Transcribeer de tekst op de scan zo letterlijk mogelijk (incl. leestekens).
  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-teken.
  • Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, en regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.