Doop van een 20-jarige allochtoon

De dominee van Tilburg doopt de knecht van president-schepen Bles.

niveau
 • Den 18e April 1779

  Is, na voorafgegaane Volkomen Voldoende Belijdenis des
  geloofs gedoopt een West indiesche neger, /:oud omtrent 20 jaren :/
  Zijnde een Dienstknegt van de Heer Bles, Praesident Scheepen
  dezer Heerlijkheid, en is genaamd:
  Johannes Pauli
  Als getuigen stonden de Heer Cornelis Bles, Praesident Scheepen,
  en de Heer Isaacq Bles, Secretaris dezer Heerlijkheidt.
 • Den 18e April 1779

  Is, na voorafgegaane Volkomen Voldoende Belijdenis des
  geloofs gedoopt een West indiesche neger, /:oud omtrent 20 jaren :/
  Zijnde een Dienstknegt van de Heer Bles, Praesident Scheepen
  dezer Heerlijkheid, en is genaamd:
  Johannes Pauli
  Als getuigen stonden de Heer Cornelis Bles, Praesident Scheepen,
  en de Heer Isaacq Bles, Secretaris dezer Heerlijkheidt.
 • Den 18e April 1779

  Is, na voorafgegaane Volkomen Voldoende Belijdenis des
  geloofs gedoopt een West indiesche neger, /:oud omtrent 20 jaren :/
  Zijnde een Dienstknegt van de Heer Bles, Praesident Scheepen
  dezer Heerlijkheid, en is genaamd:
  Johannes Pauli
  Als getuigen stonden de Heer Cornelis Bles, Praesident Scheepen,
  en de Heer Isaacq Bles, Secretaris dezer Heerlijkheidt.
 • Den 18e April 1779 Is, na voorafgegaane Volkomen Voldoende Belijdenis des geloofs gedoopt een West indiesche neger, /:oud omtrent 20 jaren :/ Zijnde een Dienstknegt van de Heer Bles, Praesident Scheepen dezer Heerlijkheid, en is genaamd: Johannes Pauli Als getuigen stonden de Heer Cornelis Bles, Praesident Scheepen, en de Heer Isaacq Bles, Secretaris dezer Heerlijkheidt.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >