Overslaan en naar de inhoud gaan

In dienst bij 'Napolion'

Mathus Banens schrijft in 1813 naar huis, vanuit Parijs waar hij opgeleid wordt tot onderofficier. Over wat hij allemaal meemaakt sinds hij dienst nam in het Franse leger, maar vooral ook om te vragen hoe het met iedereen thuis eigenlijk gaat.

niveau
 • Garde Imperiale
  Chasseurs Voltigeurs
  deusem régiment premeire Bataillon quatreme Compagnie.
  a paris le cole miletaire 1813
  Den 13 januarius 1813
  Live tante en nonke ik kan niet
  naelaete van u Edele te schrijven van van
  mijne goede gesonheiijd en ik hopt dat gij
  al van het zelve zijt en ik heb rets al
  drij brieffe geschreven en geen antwoord
  gekregen is het lieve tante dat gij niets
  meer wilt weeten van mijn dat
  schrijf het mijn liever en verders laet
  mijn eens weeten of u neef kinet
  onder den diens is want zij hebben mij
  gezijt dat hij onder de garde van onzer
  kijzer is en verders zijt zoo goet en vraeg
  eens aan mijn mamere of zij niets meer
  wilt van mij weeten en laet mij ook
  eens weeten of mijn broeder ook nae
  schol gaet en mijn suters want het kom
  hun goet te past wij moeten alle
  zondigen voor onze keijzer napolion
  te revue paseeren waer wij van een
  vlas wijn krijgen en wij hebben gezien alle
  de wielde dieren die in de wereld zijn
  maer al wat mijn spijt zij hebben ons
  al uijtgetrokken voor onder ander regementen
  de zoon van muller daar waar
  ander mijn slap cameraet maer nu
  ben ik alleen maer ik heb tog veel
  plasier eers ben ik de tweede
  voltegeur geweest van de garde maer
  nu ben ik onder de vierde maer zij
  zijn het zelfste gekleet maer als gij
  schrijf gij moet naer het tweede regement
  schrijven en verders laet mijn ook eens
  weeten wie het mijn neef jacobus maakt
  en mijn nigt nanet en laet mijn eens
  weeten of mijn moeder ook wat vekopt
  en zijt zoo goet en scrijf mij goe want
  wij stan alle daegen op vertrek voor nae
  ruslandt te gaen en zijt zoo goet en gaet
  nae mijnheer Crahij toe en zegt hem dat
  hij u E wat gelt voor mijn geef want
  voor 600 uuren te maeken moet gelt voor
  zijn mijn adres à monsieur mathus
  Banens voltigeur deuseme regement
  prem bataillon quatrem companie
  en ik hopt ook door Maestricht te koomen
 • Garde Imperiale
  Chasseurs Voltigeurs
  deusem régiment premeire Bataillon quatreme Compagnie.
  a paris le cole miletaire 1813
  Den 13 januarius 1813
  Live tante en nonke ik kan niet
  naelaete van u Edele te schrijven van van
  mijne goede gesonheiijd en ik hopt dat gij
  al van het zelve zijt en ik heb rets al
  drij brieffe geschreven en geen antwoord
  gekregen is het lieve tante dat gij niets
  meer wilt weeten van mijn dat
  schrijf het mijn liever en verders laet
  mijn eens weeten of u neef kinet
  onder den diens is want zij hebben mij
  gezijt dat hij onder de garde van onzer
  kijzer is en verders zijt zoo goet en vraeg
  eens aan mijn mamere of zij niets meer
  wilt van mij weeten en laet mij ook
  eens weeten of mijn broeder ook nae
  schol gaet en mijn suters want het kom
  hun goet te past wij moeten alle
  zondigen voor onze keijzer napolion
  te revue paseeren waer wij van een
  vlas wijn krijgen en wij hebben gezien alle
  de wielde dieren die in de wereld zijn
  maer al wat mijn spijt zij hebben ons
  al uijtgetrokken voor onder ander regementen
  de zoon van muller daar waar
  ander mijn slap cameraet maer nu
  ben ik alleen maer ik heb tog veel
  plasier eers ben ik de tweede
  voltegeur geweest van de garde maer
  nu ben ik onder de vierde maer zij
  zijn het zelfste gekleet maer als gij
  schrijf gij moet naer het tweede regement
  schrijven en verders laet mijn ook eens
  weeten wie het mijn neef jacobus maakt
  en mijn nigt nanet en laet mijn eens
  weeten of mijn moeder ook wat vekopt
  en zijt zoo goet en scrijf mij goe want
  wij stan alle daegen op vertrek voor nae
  ruslandt te gaen en zijt zoo goet en gaet
  nae mijnheer Crahij toe en zegt hem dat
  hij u E wat gelt voor mijn geef want
  voor 600 uuren te maeken moet gelt voor
  zijn mijn adres à monsieur mathus
  Banens voltigeur deuseme regement
  prem bataillon quatrem companie
  en ik hopt ook door Maestricht te koomen
 • Garde Imperiale
  Chasseurs Voltigeurs
  deusem régiment premeire Bataillon quatreme Compagnie.
  a paris le cole miletaire 1813
  Den 13 januarius 1813
  Live tante en nonke ik kan niet
  naelaete van u Edele te schrijven van van
  mijne goede gesonheiijd en ik hopt dat gij
  al van het zelve zijt en ik heb rets al
  drij brieffe geschreven en geen antwoord
  gekregen is het lieve tante dat gij niets
  meer wilt weeten van mijn dat
  schrijf het mijn liever en verders laet
  mijn eens weeten of u neef kinet
  onder den diens is want zij hebben mij
  gezijt dat hij onder de garde van onzer
  kijzer is en verders zijt zoo goet en vraeg
  eens aan mijn mamere of zij niets meer
  wilt van mij weeten en laet mij ook
  eens weeten of mijn broeder ook nae
  schol gaet en mijn suters want het kom
  hun goet te past wij moeten alle
  zondigen voor onze keijzer napolion
  te revue paseeren waer wij van een
  vlas wijn krijgen en wij hebben gezien alle
  de wielde dieren die in de wereld zijn
  maer al wat mijn spijt zij hebben ons
  al uijtgetrokken voor onder ander regementen
  de zoon van muller daar waar
  ander mijn slap cameraet maer nu
  ben ik alleen maer ik heb tog veel
  plasier eers ben ik de tweede
  voltegeur geweest van de garde maer
  nu ben ik onder de vierde maer zij
  zijn het zelfste gekleet maer als gij
  schrijf gij moet naer het tweede regement
  schrijven en verders laet mijn ook eens
  weeten wie het mijn neef jacobus maakt
  en mijn nigt nanet en laet mijn eens
  weeten of mijn moeder ook wat vekopt
  en zijt zoo goet en scrijf mij goe want
  wij stan alle daegen op vertrek voor nae
  ruslandt te gaen en zijt zoo goet en gaet
  nae mijnheer Crahij toe en zegt hem dat
  hij u E wat gelt voor mijn geef want
  voor 600 uuren te maeken moet gelt voor
  zijn mijn adres à monsieur mathus
  Banens voltigeur deuseme regement
  prem bataillon quatrem companie
  en ik hopt ook door Maestricht te koomen
 • Garde Imperiale Chasseurs Voltigeurs deusem régiment premeire Bataillon quatreme Compagnie. a paris le cole miletaire 1813 Den 13 januarius 1813 Live tante en nonke ik kan niet naelaete van u Edele te schrijven van van mijne goede gesonheiijd en ik hopt dat gij al van het zelve zijt en ik heb rets al drij brieffe geschreven en geen antwoord gekregen is het lieve tante dat gij niets meer wilt weeten van mijn dat schrijf het mijn liever en verders laet mijn eens weeten of u neef kinet onder den diens is want zij hebben mij gezijt dat hij onder de garde van onzer kijzer is en verders zijt zoo goet en vraeg eens aan mijn mamere of zij niets meer wilt van mij weeten en laet mij ook eens weeten of mijn broeder ook nae schol gaet en mijn suters want het kom hun goet te past wij moeten alle zondigen voor onze keijzer napolion te revue paseeren waer wij van een vlas wijn krijgen en wij hebben gezien alle de wielde dieren die in de wereld zijn maer al wat mijn spijt zij hebben ons al uijtgetrokken voor onder ander regementen de zoon van muller daar waar ander mijn slap cameraet maer nu ben ik alleen maer ik heb tog veel plasier eers ben ik de tweede voltegeur geweest van de garde maer nu ben ik onder de vierde maer zij zijn het zelfste gekleet maer als gij schrijf gij moet naer het tweede regement schrijven en verders laet mijn ook eens weeten wie het mijn neef jacobus maakt en mijn nigt nanet en laet mijn eens weeten of mijn moeder ook wat vekopt en zijt zoo goet en scrijf mij goe want wij stan alle daegen op vertrek voor nae ruslandt te gaen en zijt zoo goet en gaet nae mijnheer Crahij toe en zegt hem dat hij u E wat gelt voor mijn geef want voor 600 uuren te maeken moet gelt voor zijn mijn adres à monsieur mathus Banens voltigeur deuseme regement prem bataillon quatrem companie en ik hopt ook door Maestricht te koomen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!