Overslaan en naar de inhoud gaan

Diefstal tijdens de vrede van Nijmegen

Grietje Keyen was tijdens de periode van onderhandelingen die zou leiden tot de Vrede van Nijmegen, dienstmeisje in de hofhouding van de ambassadeur van Denemarken in de Burchtstraat. Grietje had in december 1676 twee zilveren tafelborden ontvreemd. Een daarvan had ze verkocht voor een bedrag van 24 gulden. Voor de rechters was dit reden genoeg om Grietje op 19 januari 1677 te veroordelen tot publieke geseling en verbanning uit de stad.

niveau
 • Veneris 19de Januarij
  Alsoo Grietgen Keijen geboortigh tot Winssen in den
  Rijcke van Nijmegen, dienstmaeght in het Hof van
  den Heere Ambassadeur van Denemarcken alhier gevanc-
  kelijck gebracht ende ondervraeght sijnde over seeckere
  twee silvere tafelborden, dewelcke in 't voorschreven Hof ver-
  miste waeren, na al voorens geconfronteert te sijn tegens
  seeckere andere dienstmaeght genaamt Jenneken Aernts
  eijndelijck buijten pijne en banden van ijsere bekent heeft,
  dat sij op Sondagh den 14de deser maendt Januarij
  het eene vermiste silvere tafelbord de voorschreven Jenneken in
  haere schoot gegeven heeft; Welcke Jenneken ver-
  claert heeft sulix geschiet te sijn, met last van 't
  selve te bewaeren, tot datse weer bij haer quam,
  Ende dat sij het niemandt soude seggen of sij
  soude haer den hals breecken, gelijck sij Grietjen
  vervolgens al mede buijten pijne en banden van
  ijsere heeft bekent, dat sij voor ongeveer vier
  of vijf weecken in 't voorschreven Hof van Hoogh gestelten
  Heere Ambassadeur heeft genomen een ander
  silvere Taeffel-bord, 't welck sij aen seecker
  haer onbekent persoon op den wegh van Cleve
  vercoft hadde voor vier en twintigh guldens;
  Woedanige domesticque dieverijen, insonderheijt
  tegenwoordigh, niet mogen ongestraft gelaeten,
  maer veel meer tot afschrick van andere scher-
  pelijck behooren gestraft te worden;
 • Veneris 19de Januarij
  Alsoo Grietgen Keijen geboortigh tot Winssen in den
  Rijcke van Nijmegen, dienstmaeght in het Hof van
  den Heere Ambassadeur van Denemarcken alhier gevanc-
  kelijck gebracht ende ondervraeght sijnde over seeckere
  twee silvere tafelborden, dewelcke in 't voorschreven Hof ver-
  miste waeren, na al voorens geconfronteert te sijn tegens
  seeckere andere dienstmaeght genaamt Jenneken Aernts
  eijndelijck buijten pijne en banden van ijsere bekent heeft,
  dat sij op Sondagh den 14de deser maendt Januarij
  het eene vermiste silvere tafelbord de voorschreven Jenneken in
  haere schoot gegeven heeft; Welcke Jenneken ver-
  claert heeft sulix geschiet te sijn, met last van 't
  selve te bewaeren, tot datse weer bij haer quam,
  Ende dat sij het niemandt soude seggen of sij
  soude haer den hals breecken, gelijck sij Grietjen
  vervolgens al mede buijten pijne en banden van
  ijsere heeft bekent, dat sij voor ongeveer vier
  of vijf weecken in 't voorschreven Hof van Hoogh gestelten
  Heere Ambassadeur heeft genomen een ander
  silvere Taeffel-bord, 't welck sij aen seecker
  haer onbekent persoon op den wegh van Cleve
  vercoft hadde voor vier en twintigh guldens;
  Woedanige domesticque dieverijen, insonderheijt
  tegenwoordigh, niet mogen ongestraft gelaeten,
  maer veel meer tot afschrick van andere scher-
  pelijck behooren gestraft te worden;
 • Veneris 19de Januarij
  Alsoo Grietgen Keijen geboortigh tot Winssen in den
  Rijcke van Nijmegen, dienstmaeght in het Hof van
  den Heere Ambassadeur van Denemarcken alhier gevanc-
  kelijck gebracht ende ondervraeght sijnde over seeckere
  twee silvere tafelborden, dewelcke in 't voorschreven Hof ver-
  miste waeren, na al voorens geconfronteert te sijn tegens
  seeckere andere dienstmaeght genaamt Jenneken Aernts
  eijndelijck buijten pijne en banden van ijsere bekent heeft,
  dat sij op Sondagh den 14de deser maendt Januarij
  het eene vermiste silvere tafelbord de voorschreven Jenneken in
  haere schoot gegeven heeft; Welcke Jenneken ver-
  claert heeft sulix geschiet te sijn, met last van 't
  selve te bewaeren, tot datse weer bij haer quam,
  Ende dat sij het niemandt soude seggen of sij
  soude haer den hals breecken, gelijck sij Grietjen
  vervolgens al mede buijten pijne en banden van
  ijsere heeft bekent, dat sij voor ongeveer vier
  of vijf weecken in 't voorschreven Hof van Hoogh gestelten
  Heere Ambassadeur heeft genomen een ander
  silvere Taeffel-bord, 't welck sij aen seecker
  haer onbekent persoon op den wegh van Cleve
  vercoft hadde voor vier en twintigh guldens;
  Woedanige domesticque dieverijen, insonderheijt
  tegenwoordigh, niet mogen ongestraft gelaeten,
  maer veel meer tot afschrick van andere scher-
  pelijck behooren gestraft te worden;
 • Veneris 19de Januarij Alsoo Grietgen Keijen geboortigh tot Winssen in den Rijcke van Nijmegen, dienstmaeght in het Hof van den Heere Ambassadeur van Denemarcken alhier gevanc- kelijck gebracht ende ondervraeght sijnde over seeckere twee silvere tafelborden, dewelcke in 't voorschreven Hof ver- miste waeren, na al voorens geconfronteert te sijn tegens seeckere andere dienstmaeght genaamt Jenneken Aernts eijndelijck buijten pijne en banden van ijsere bekent heeft, dat sij op Sondagh den 14de deser maendt Januarij het eene vermiste silvere tafelbord de voorschreven Jenneken in haere schoot gegeven heeft; Welcke Jenneken ver- claert heeft sulix geschiet te sijn, met last van 't selve te bewaeren, tot datse weer bij haer quam, Ende dat sij het niemandt soude seggen of sij soude haer den hals breecken, gelijck sij Grietjen vervolgens al mede buijten pijne en banden van ijsere heeft bekent, dat sij voor ongeveer vier of vijf weecken in 't voorschreven Hof van Hoogh gestelten Heere Ambassadeur heeft genomen een ander silvere Taeffel-bord, 't welck sij aen seecker haer onbekent persoon op den wegh van Cleve vercoft hadde voor vier en twintigh guldens; Woedanige domesticque dieverijen, insonderheijt tegenwoordigh, niet mogen ongestraft gelaeten, maer veel meer tot afschrick van andere scher- pelijck behooren gestraft te worden;

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!