Overslaan en naar de inhoud gaan

De wolf en de zeven wolfjes

De wolf is terug in Nederland, maar daar hoeven we volgens onze voorouders niet altijd blij mee te zijn. Ook in Geffen hadden ze last van een wolf. Daar wisten ze in 1737 wel raad mee...

niveau
 • Compareerde voor Jan Gielens van
  tuijl president, ende Ambrosius van
  Creijl schepenen der heerlijckheijt
  geffen Nicolaes van tilborgh jager
  van de WelEdele vrouwe van geffen, ende
  geerit Verhoeven beijde inwoonderen
  deser voorzegde heerlijckheijt Verclaren
  de dat Georgh hendr: de Rooij met
  meer andere liefhebbers op den aght
  en twintigsten meij deses Jaers,
  in out Vinckel onder de heerlijckheit

  Nulant hebben geschooten ende ge
  kregen eenen ouden Wolf sijnde
  een teef, ende dat door de selve
  liefhebbers, op den selven tijdt
  en in 't selve bosch sijn gevonden
  opgenomen en mede genomen
  seven jonge wolven, gevende sij
  attestanten voor redene van wel
  wetentheijt dat sij daer bij ende
  present sijn geweest, en hebben
  dese hare gegeve verclaringe met
  solemneele Eede, in handen van
  den gecommitteerde van den heere
  officier afgeleght bevestight
  binnen de heerlijckheijt geffen
  den vijf en twintighsten Junij
  seventien hondert seven en der
  tigh.
 • Compareerde voor Jan Gielens van
  tuijl president, ende Ambrosius van
  Creijl schepenen der heerlijckheijt
  geffen Nicolaes van tilborgh jager
  van de WelEdele vrouwe van geffen, ende
  geerit Verhoeven beijde inwoonderen
  deser voorzegde heerlijckheijt Verclaren
  de dat Georgh hendr: de Rooij met
  meer andere liefhebbers op den aght
  en twintigsten meij deses Jaers,
  in out Vinckel onder de heerlijckheit

  Nulant hebben geschooten ende ge
  kregen eenen ouden Wolf sijnde
  een teef, ende dat door de selve
  liefhebbers, op den selven tijdt
  en in 't selve bosch sijn gevonden
  opgenomen en mede genomen
  seven jonge wolven, gevende sij
  attestanten voor redene van wel
  wetentheijt dat sij daer bij ende
  present sijn geweest, en hebben
  dese hare gegeve verclaringe met
  solemneele Eede, in handen van
  den gecommitteerde van den heere
  officier afgeleght bevestight
  binnen de heerlijckheijt geffen
  den vijf en twintighsten Junij
  seventien hondert seven en der
  tigh.
 • Compareerde voor Jan Gielens van
  tuijl president, ende Ambrosius van
  Creijl schepenen der heerlijckheijt
  geffen Nicolaes van tilborgh jager
  van de WelEdele vrouwe van geffen, ende
  geerit Verhoeven beijde inwoonderen
  deser voorzegde heerlijckheijt Verclaren
  de dat Georgh hendr: de Rooij met
  meer andere liefhebbers op den aght
  en twintigsten meij deses Jaers,
  in out Vinckel onder de heerlijckheit

  Nulant hebben geschooten ende ge
  kregen eenen ouden Wolf sijnde
  een teef, ende dat door de selve
  liefhebbers, op den selven tijdt
  en in 't selve bosch sijn gevonden
  opgenomen en mede genomen
  seven jonge wolven, gevende sij
  attestanten voor redene van wel
  wetentheijt dat sij daer bij ende
  present sijn geweest, en hebben
  dese hare gegeve verclaringe met
  solemneele Eede, in handen van
  den gecommitteerde van den heere
  officier afgeleght bevestight
  binnen de heerlijckheijt geffen
  den vijf en twintighsten Junij
  seventien hondert seven en der
  tigh.
 • Compareerde voor Jan Gielens van tuijl president, ende Ambrosius van Creijl schepenen der heerlijckheijt geffen Nicolaes van tilborgh jager van de WelEdele vrouwe van geffen, ende geerit Verhoeven beijde inwoonderen deser voorzegde heerlijckheijt Verclaren de dat Georgh hendr: de Rooij met meer andere liefhebbers op den aght en twintigsten meij deses Jaers, in out Vinckel onder de heerlijckheit Nulant hebben geschooten ende ge kregen eenen ouden Wolf sijnde een teef, ende dat door de selve liefhebbers, op den selven tijdt en in 't selve bosch sijn gevonden opgenomen en mede genomen seven jonge wolven, gevende sij attestanten voor redene van wel wetentheijt dat sij daer bij ende present sijn geweest, en hebben dese hare gegeve verclaringe met solemneele Eede, in handen van den gecommitteerde van den heere officier afgeleght bevestight binnen de heerlijckheijt geffen den vijf en twintighsten Junij seventien hondert seven en der tigh.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!