Overslaan en naar de inhoud gaan

De vrouw met de baard

In 1659 konden de inwoners van Brugge zich vergapen aan een bijzonder schouwspel. In de schermschool van de stad kon men namelijk tegen betaling naar een dame met weelderige gezichtsbeharing gaan kijken. Waarschijnlijk ging het om Barbara van Beck, een Duitse vrouw die in de zeventiende eeuw door Europa trok met een show waarin haar opmerkelijke “baard” centraal stond. De kroniekschrijver Jacques Inbona, die in zijn “Rare geschriften” verschillende bijzondere gebeurtenissen beschrijft die zich tussen 1645 en 1684 in Brugge hadden voorgedaan, geeft een levendig verslag van haar aanwezigheid in de stad.

Opmerking: Duid woordafbrekingen aan met behulp van een kort liggend streepje (-).

niveau
 • Opden 13en maerti 1659 quam hier tot Brug-
  ghe op de schermschole een vrauwe te siene voor eenen stu-
  ver de welcke was gheheel ruijgh van haijre vanden
  hoofde tot de voeten ende hadde eenen baert van ontrent een
  half elle lanck ende groijden uut haer ooren twee mostassen ende
  was ghebooren van Ausburgh in Duijtslant ende was ontrent
  acht a neghen en dertijgh iaeren oudt ende was ghetrauwt
  ende hadde twee kinderen ghebaert wel gheformeert waer
  van het eene was ghestorven ende het andre noch leefde ende
  seijde sulcx gheschiet te sijne door dien dat haer moeder
  doen sij van haer bevrught was verschrijckte in eenen gheij-
  ten bock.

 • Opden 13en maerti 1659 quam hier tot Brug-
  ghe op de schermschole een vrauwe te siene voor eenen stu-
  ver de welcke was gheheel ruijgh van haijre vanden
  hoofde tot de voeten ende hadde eenen baert van ontrent een
  half elle lanck ende groijden uut haer ooren twee mostassen ende
  was ghebooren van Ausburgh in Duijtslant ende was ontrent
  acht a neghen en dertijgh iaeren oudt ende was ghetrauwt
  ende hadde twee kinderen ghebaert wel gheformeert waer
  van het eene was ghestorven ende het andre noch leefde ende
  seijde sulcx gheschiet te sijne door dien dat haer moeder
  doen sij van haer bevrught was verschrijckte in eenen gheij-
  ten bock.

 • Opden 13en maerti 1659 quam hier tot Brug-
  ghe op de schermschole een vrauwe te siene voor eenen stu-
  ver de welcke was gheheel ruijgh van haijre vanden
  hoofde tot de voeten ende hadde eenen baert van ontrent een
  half elle lanck ende groijden uut haer ooren twee mostassen ende
  was ghebooren van Ausburgh in Duijtslant ende was ontrent
  acht a neghen en dertijgh iaeren oudt ende was ghetrauwt
  ende hadde twee kinderen ghebaert wel gheformeert waer
  van het eene was ghestorven ende het andre noch leefde ende
  seijde sulcx gheschiet te sijne door dien dat haer moeder
  doen sij van haer bevrught was verschrijckte in eenen gheij-
  ten bock.

 • Opden 13en maerti 1659 quam hier tot Brug- ghe op de schermschole een vrauwe te siene voor eenen stu- ver de welcke was gheheel ruijgh van haijre vanden hoofde tot de voeten ende hadde eenen baert van ontrent een half elle lanck ende groijden uut haer ooren twee mostassen ende was ghebooren van Ausburgh in Duijtslant ende was ontrent acht a neghen en dertijgh iaeren oudt ende was ghetrauwt ende hadde twee kinderen ghebaert wel gheformeert waer van het eene was ghestorven ende het andre noch leefde ende seijde sulcx gheschiet te sijne door dien dat haer moeder doen sij van haer bevrught was verschrijckte in eenen gheij- ten bock.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!