Overslaan en naar de inhoud gaan

De barre winter van 1740

Het was in 1740 zo koud dat de gehele Maas dichtvroor. Het was volgens het KNMI het koudste jaar van de afgelopen 300 jaar. Maar de Maas was niet het enige dat bevroor....

niveau
 • Memorie van den wijnter
  van het jaer 1740
  is begonnen den 28
  october van het jaer
  1739 heft het begonst
  te vriesen ende het
  heft seer haert gefroren
  ontrent gedurende eenen
  maent oft daer ontrent
  daer naer is het open
  weer gewest onderminght
  met schneuw ende rengen
  tot naer de jaersmis
  den 4 janwari 1740
  soo heft het wederom
  begonst te vresen en te
  schnien gedurende tot
  den 5 mert ende
  heft soo danigh gevrooren
  ende geschnidt dat
  lijden van tachentigh
  jaeren sulckx nijet meer
  beleft en hebben soo
  dat veele menschen ende
  besten sijn bevroeren
  soo dat in mastricht
  wel twelf schult
  wachten sijn bevroeren
  gewest de maesse heef
  tou gelegen van den
  9 janwari to den
  6 meert

 • Memorie van den wijnter
  van het jaer 1740
  is begonnen den 28
  october van het jaer
  1739 heft het begonst
  te vriesen ende het
  heft seer haert gefroren
  ontrent gedurende eenen
  maent oft daer ontrent
  daer naer is het open
  weer gewest onderminght
  met schneuw ende rengen
  tot naer de jaersmis
  den 4 janwari 1740
  soo heft het wederom
  begonst te vresen en te
  schnien gedurende tot
  den 5 mert ende
  heft soo danigh gevrooren
  ende geschnidt dat
  lijden van tachentigh
  jaeren sulckx nijet meer
  beleft en hebben soo
  dat veele menschen ende
  besten sijn bevroeren
  soo dat in mastricht
  wel twelf schult
  wachten sijn bevroeren
  gewest de maesse heef
  tou gelegen van den
  9 janwari to den
  6 meert

 • Memorie van den wijnter
  van het jaer 1740
  is begonnen den 28
  october van het jaer
  1739 heft het begonst
  te vriesen ende het
  heft seer haert gefroren
  ontrent gedurende eenen
  maent oft daer ontrent
  daer naer is het open
  weer gewest onderminght
  met schneuw ende rengen
  tot naer de jaersmis
  den 4 janwari 1740
  soo heft het wederom
  begonst te vresen en te
  schnien gedurende tot
  den 5 mert ende
  heft soo danigh gevrooren
  ende geschnidt dat
  lijden van tachentigh
  jaeren sulckx nijet meer
  beleft en hebben soo
  dat veele menschen ende
  besten sijn bevroeren
  soo dat in mastricht
  wel twelf schult
  wachten sijn bevroeren
  gewest de maesse heef
  tou gelegen van den
  9 janwari to den
  6 meert

 • Memorie van den wijnter van het jaer 1740 is begonnen den 28 october van het jaer 1739 heft het begonst te vriesen ende het heft seer haert gefroren ontrent gedurende eenen maent oft daer ontrent daer naer is het open weer gewest onderminght met schneuw ende rengen tot naer de jaersmis den 4 janwari 1740 soo heft het wederom begonst te vresen en te schnien gedurende tot den 5 mert ende heft soo danigh gevrooren ende geschnidt dat lijden van tachentigh jaeren sulckx nijet meer beleft en hebben soo dat veele menschen ende besten sijn bevroeren soo dat in mastricht wel twelf schult wachten sijn bevroeren gewest de maesse heef tou gelegen van den 9 janwari to den 6 meert

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!