Boze voogden, deel 1

Een minderjarige jongeman geeft zelfstandig geld uit. Zijn voogden zijn het er niet mee eens, en...stappen naar de notaris! Hier maken we kennis met hem en zijn actie.

niveau
 • Compareerde voor mij Pieter de
  Cort openbaer notaris bij den Edel Mogende
  Rade en Souverainen Leenhove van
  Brabant in Sgravenhage geadmitteert
  binnen de Stadt Helmont residerende
  En ter presentie van de getuijgen onder-
  genoemt Martinus van der Laeck ende
  Delis van Hooff inwoonderen binnen
  de de Heerlijckheijt van Mierlo aengestel-
  de en beedigde voogden over Anthonij
  minderjarigen soone van wijlen Simon
  van der Laeck en Johanna verhoeven
  in haer leven Egteluijden en inwoon-
  deren tot Mierlo welcke comparanten
  verclaren in Ervaringe te sijn gekomen
  dat den selven minderjarigen Antonij
  van der Laeck hem niet ontsien heeft
  gehadt Eijgender authoriteijt schoon
  minderjarig sijnde tot Antwerpen arrest
  te doen op de penningen die deselve Stadt
  in de beurse van wijlen Jan huijberts
  van Lommel moeten contribueren
  sijnde eene somme van Eenhondert
  agt guldens jaerlijcx off soo als deselve
  Stadt in die beurse moeten betalen
  en aengesien den selven Anthonij van-
  der Laeck is minderjarigh en vervol-
 • Compareerde voor mij Pieter de
  Cort openbaer notaris bij den Edel Mogende
  Rade en Souverainen Leenhove van
  Brabant in Sgravenhage geadmitteert
  binnen de Stadt Helmont residerende
  En ter presentie van de getuijgen onder-
  genoemt Martinus van der Laeck ende
  Delis van Hooff inwoonderen binnen
  de de Heerlijckheijt van Mierlo aengestel-
  de en beedigde voogden over Anthonij
  minderjarigen soone van wijlen Simon
  van der Laeck en Johanna verhoeven
  in haer leven Egteluijden en inwoon-
  deren tot Mierlo welcke comparanten
  verclaren in Ervaringe te sijn gekomen
  dat den selven minderjarigen Antonij
  van der Laeck hem niet ontsien heeft
  gehadt Eijgender authoriteijt schoon
  minderjarig sijnde tot Antwerpen arrest
  te doen op de penningen die deselve Stadt
  in de beurse van wijlen Jan huijberts
  van Lommel moeten contribueren
  sijnde eene somme van Eenhondert
  agt guldens jaerlijcx off soo als deselve
  Stadt in die beurse moeten betalen
  en aengesien den selven Anthonij van-
  der Laeck is minderjarigh en vervol-
 • Compareerde voor mij Pieter de
  Cort openbaer notaris bij den Edel Mogende
  Rade en Souverainen Leenhove van
  Brabant in Sgravenhage geadmitteert
  binnen de Stadt Helmont residerende
  En ter presentie van de getuijgen onder-
  genoemt Martinus van der Laeck ende
  Delis van Hooff inwoonderen binnen
  de de Heerlijckheijt van Mierlo aengestel-
  de en beedigde voogden over Anthonij
  minderjarigen soone van wijlen Simon
  van der Laeck en Johanna verhoeven
  in haer leven Egteluijden en inwoon-
  deren tot Mierlo welcke comparanten
  verclaren in Ervaringe te sijn gekomen
  dat den selven minderjarigen Antonij
  van der Laeck hem niet ontsien heeft
  gehadt Eijgender authoriteijt schoon
  minderjarig sijnde tot Antwerpen arrest
  te doen op de penningen die deselve Stadt
  in de beurse van wijlen Jan huijberts
  van Lommel moeten contribueren
  sijnde eene somme van Eenhondert
  agt guldens jaerlijcx off soo als deselve
  Stadt in die beurse moeten betalen
  en aengesien den selven Anthonij van-
  der Laeck is minderjarigh en vervol-
 • Compareerde voor mij Pieter de Cort openbaer notaris bij den Edel Mogende Rade en Souverainen Leenhove van Brabant in Sgravenhage geadmitteert binnen de Stadt Helmont residerende En ter presentie van de getuijgen onder- genoemt Martinus van der Laeck ende Delis van Hooff inwoonderen binnen de de Heerlijckheijt van Mierlo aengestel- de en beedigde voogden over Anthonij minderjarigen soone van wijlen Simon van der Laeck en Johanna verhoeven in haer leven Egteluijden en inwoon- deren tot Mierlo welcke comparanten verclaren in Ervaringe te sijn gekomen dat den selven minderjarigen Antonij van der Laeck hem niet ontsien heeft gehadt Eijgender authoriteijt schoon minderjarig sijnde tot Antwerpen arrest te doen op de penningen die deselve Stadt in de beurse van wijlen Jan huijberts van Lommel moeten contribueren sijnde eene somme van Eenhondert agt guldens jaerlijcx off soo als deselve Stadt in die beurse moeten betalen en aengesien den selven Anthonij van- der Laeck is minderjarigh en vervol-

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >