Belangrijke brief

Mr. Marinissen uit Veere is namens de Kamer Zeeland van de West-Indische Compagnie aanwezig bij een vergadering van de Heren Tien. Er is onenigheid. Dan krijgt hij een belangrijke brief uit Zeeland, voorzien van drie rode zegels en een zeer uitgebreide adressering.

niveau
 • Wel Edele Groot Achtbaere Heer!
  De Heer Meester Johannes Marinissen

  Bewindhebber van de geoctroijeerde West-indische Compagnie ter Kamer van
  Zeeland, ende weegens dezelve, gedeputeerde ter huidige vergadering van Thienen,
  cessie houdende binnen Amsteldam, Resideerende in het West indische
  Compagnies Jacht. etcetera etcetera
  Te Amsteldam
 • Wel Edele Groot Achtbaere Heer!
  De Heer Meester Johannes Marinissen

  Bewindhebber van de geoctroijeerde West-indische Compagnie ter Kamer van
  Zeeland, ende weegens dezelve, gedeputeerde ter huidige vergadering van Thienen,
  cessie houdende binnen Amsteldam, Resideerende in het West indische
  Compagnies Jacht. etcetera etcetera
  Te Amsteldam
 • Wel Edele Groot Achtbaere Heer!
  De Heer Meester Johannes Marinissen

  Bewindhebber van de geoctroijeerde West-indische Compagnie ter Kamer van
  Zeeland, ende weegens dezelve, gedeputeerde ter huidige vergadering van Thienen,
  cessie houdende binnen Amsteldam, Resideerende in het West indische
  Compagnies Jacht. etcetera etcetera
  Te Amsteldam
 • Wel Edele Groot Achtbaere Heer! De Heer Meester Johannes Marinissen Bewindhebber van de geoctroijeerde West-indische Compagnie ter Kamer van Zeeland, ende weegens dezelve, gedeputeerde ter huidige vergadering van Thienen, cessie houdende binnen Amsteldam, Resideerende in het West indische Compagnies Jacht. etcetera etcetera Te Amsteldam

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >