Babbel boete

In de sigarenfabriek Ribbius Pelletier aan de Oudgracht in Utrecht moet gewerkt en niet gekletst worden. De 13-jarige Maria Jacoba van Luin krijgt in 1890 verschillende keren boetes voor spelen en babbelen. 

niveau
 • Het ware welligt veel beter om haar van de fabrijk te verwijderen,
  en zal ik het nu alleen om der wille van hare ouders met
  haar nog eens tot mei beproeven, maar zulks dan ook al-
  leen op conditie dat zij dan van nu af aan moet begrijpen
  dat zij op de fabrijk is om wat goeds te leeren ten einde
  daardoor bekwaam te worden om haar weekgeld te kun-
  nen verdienen, aangezien zulks nu aan haar reeds veel
  te lang onverdiend gegeven is geworden. Om deze en meer
  geldende redenen, moet zij in ieder geva​l​ gestraft worden
  en zal zij daarom van nu af aan zoolang maar 60 cents ontvangen
  totdat zij eerst voldoende blijken zal hebben
  gegeven om hetzelfde loon te kunnen genieten hetwelk
  nu alreeds aan de meer oppassende gegeven wordt.
 • Het ware welligt veel beter om haar van de fabrijk te verwijderen,
  en zal ik het nu alleen om der wille van hare ouders met
  haar nog eens tot mei beproeven, maar zulks dan ook al-
  leen op conditie dat zij dan van nu af aan moet begrijpen
  dat zij op de fabrijk is om wat goeds te leeren ten einde
  daardoor bekwaam te worden om haar weekgeld te kun-
  nen verdienen, aangezien zulks nu aan haar reeds veel
  te lang onverdiend gegeven is geworden. Om deze en meer
  geldende redenen, moet zij in ieder geva​l​ gestraft worden
  en zal zij daarom van nu af aan zoolang maar 60 cents ontvangen
  totdat zij eerst voldoende blijken zal hebben
  gegeven om hetzelfde loon te kunnen genieten hetwelk
  nu alreeds aan de meer oppassende gegeven wordt.
 • Het ware welligt veel beter om haar van de fabrijk te verwijderen,
  en zal ik het nu alleen om der wille van hare ouders met
  haar nog eens tot mei beproeven, maar zulks dan ook al-
  leen op conditie dat zij dan van nu af aan moet begrijpen
  dat zij op de fabrijk is om wat goeds te leeren ten einde
  daardoor bekwaam te worden om haar weekgeld te kun-
  nen verdienen, aangezien zulks nu aan haar reeds veel
  te lang onverdiend gegeven is geworden. Om deze en meer
  geldende redenen, moet zij in ieder geva​l​ gestraft worden
  en zal zij daarom van nu af aan zoolang maar 60 cents ontvangen
  totdat zij eerst voldoende blijken zal hebben
  gegeven om hetzelfde loon te kunnen genieten hetwelk
  nu alreeds aan de meer oppassende gegeven wordt.
 • Het ware welligt veel beter om haar van de fabrijk te verwijderen, en zal ik het nu alleen om der wille van hare ouders met haar nog eens tot mei beproeven, maar zulks dan ook al- leen op conditie dat zij dan van nu af aan moet begrijpen dat zij op de fabrijk is om wat goeds te leeren ten einde daardoor bekwaam te worden om haar weekgeld te kun- nen verdienen, aangezien zulks nu aan haar reeds veel te lang onverdiend gegeven is geworden. Om deze en meer geldende redenen, moet zij in ieder geva​l​ gestraft worden en zal zij daarom van nu af aan zoolang maar 60 cents ontvangen totdat zij eerst voldoende blijken zal hebben gegeven om hetzelfde loon te kunnen genieten hetwelk nu alreeds aan de meer oppassende gegeven wordt.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >