Overslaan en naar de inhoud gaan

Arjen Lubach

Presentator Arjen Lubach ontdekt dat zijn overgrootvader Obbe Norbruis een buitenechtelijke verhouding met ene Madeliefje zou hebben gehad. Althans, daar werd hij van beschuldigd. In deze brief worden de klachten tegen hem ongegrond verklaard. 

De uitzending kun je ook nog terugzien!

niveau
 • Aan de Heer Burgemeester
  der gemeente Zuilen
  Tot mijn genoegen kan ik U hierbij
  mededelen, dat de Minister van Binnen-
  landse Zaken mij – mede uit naam
  van zijn Ambtgenoot van Justitie
  heeft bericht, dat Zijne Edele de zaak, waarover
  U mij laatstelijk schreef bij Uw
  brief van 5 Januari 1951, als afgedaan
  beschouwt. Het zal U niet verbazen,
  dat ik mij hierover verheug en dat ik
  van harte hoop, dat klachten als hier
  waren geuit, waarbij positief bewezen
  feiten ontbraken, U voortaan bespaard
  zullen blijven.
  De bij Uw brief overgelegde kwitanties
  gelieve U hierbij weder aan te treffen
  De Commissaris der Koningin
 • Aan de Heer Burgemeester
  der gemeente Zuilen
  Tot mijn genoegen kan ik U hierbij
  mededelen, dat de Minister van Binnen-
  landse Zaken mij – mede uit naam
  van zijn Ambtgenoot van Justitie
  heeft bericht, dat Zijne Edele de zaak, waarover
  U mij laatstelijk schreef bij Uw
  brief van 5 Januari 1951, als afgedaan
  beschouwt. Het zal U niet verbazen,
  dat ik mij hierover verheug en dat ik
  van harte hoop, dat klachten als hier
  waren geuit, waarbij positief bewezen
  feiten ontbraken, U voortaan bespaard
  zullen blijven.
  De bij Uw brief overgelegde kwitanties
  gelieve U hierbij weder aan te treffen
  De Commissaris der Koningin
 • Aan de Heer Burgemeester
  der gemeente Zuilen
  Tot mijn genoegen kan ik U hierbij
  mededelen, dat de Minister van Binnen-
  landse Zaken mij – mede uit naam
  van zijn Ambtgenoot van Justitie
  heeft bericht, dat Zijne Edele de zaak, waarover
  U mij laatstelijk schreef bij Uw
  brief van 5 Januari 1951, als afgedaan
  beschouwt. Het zal U niet verbazen,
  dat ik mij hierover verheug en dat ik
  van harte hoop, dat klachten als hier
  waren geuit, waarbij positief bewezen
  feiten ontbraken, U voortaan bespaard
  zullen blijven.
  De bij Uw brief overgelegde kwitanties
  gelieve U hierbij weder aan te treffen
  De Commissaris der Koningin
 • Aan de Heer Burgemeester der gemeente Zuilen Tot mijn genoegen kan ik U hierbij mededelen, dat de Minister van Binnen- landse Zaken mij – mede uit naam van zijn Ambtgenoot van Justitie – heeft bericht, dat Zijne Edele de zaak, waarover U mij laatstelijk schreef bij Uw brief van 5 Januari 1951, als afgedaan beschouwt. Het zal U niet verbazen, dat ik mij hierover verheug en dat ik van harte hoop, dat klachten als hier waren geuit, waarbij positief bewezen feiten ontbraken, U voortaan bespaard zullen blijven. De bij Uw brief overgelegde kwitanties gelieve U hierbij weder aan te treffen De Commissaris der Koningin

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!