Overslaan en naar de inhoud gaan

Alex Klaassen

Peter Bungeners, voorvader van cabaretier Alex Klaassen, laat na overlijden goederen na aan zijn vrouw en vele kinderen. In deze memorie van successie lees je wie en wat precies. (Let op dat je het tekstje in de marge op de juiste plek invoegt! Dit wordt met een speciaal tekentje aangeduid.)

De uitzending kun je ook nog terugzien!

niveau
 • Memorie van aangeving
  vande Nalatenschap van
  Peter Antonie Bungeners.

  Ik ondergetekende Hendrina Ballings
  weduwe Peter Antonie Bungeners, Particuliere
  wonende te Heeze Provintie Noord Braband kie-
  zende Domicilium ten mijnen woonhuize voornoemd
  verklare in Kwaliteit als moeder en voogdesse van mijne
  kinderen bij voorschreve mijnen man in echte verwekt, bij
  name Johannes Jacobus Bungeners Adriaan Bunge-
  ners, Maria christina Bungeners, Hendrikus Bar-
  tholomeus Bungeners, Catharina Bungeners, Jan
  Mechiel Bungeners, Nicolaas Bungeners Barbara
  Bungeners, Hubertus Bungeners wilhelmus
  Bungeners en Antonie Bungeners
  allen wonende te
  Heeze voorschreve
  dit renvooij in den vijftiende
  regel goed gekeurd
  dat mijn egt-
  genoot Peter Antonie Bungeners in leven
  chirurgijn vroedmeester wonende te Heeze aldaar
  is overleden den agt tiende December agt tien
  honderd drie en twintig en zulks Ab intestato
  nalatende tot zijne eenige Erfgenamen voorschre-
  ve onze kinderen buiten welken niemand eenig
  voordeel uit deze nalatenschap geniet wordende
  alleen de door den overlene nagelatene goederen
  Krachtens de tijdens het sluiten van ons huwelijk
  bestaande costumen van s Bosch, door mij ge-

  durende mijn leven betracht.
  Dat de overledene de volgende vaste goederen
  te Heze voorschreven gelegen heeft nagelaten

  Een huisje hof en aangelag gelegen te Heeze van
  het Kruis groot circa twee entwintig roeden de eene
  zijde de straat de andere zijde Andries van Gennip

  Wijders dat door dit overlijden geen fedei commis
  gedevalueert noch vruchtgebruik vervallen is.

  Heeze den dertigsten Julij agt tien honderd
  vier en twintig

  H. Ballings
 • Memorie van aangeving
  vande Nalatenschap van
  Peter Antonie Bungeners.

  Ik ondergetekende Hendrina Ballings
  weduwe Peter Antonie Bungeners, Particuliere
  wonende te Heeze Provintie Noord Braband kie-
  zende Domicilium ten mijnen woonhuize voornoemd
  verklare in Kwaliteit als moeder en voogdesse van mijne
  kinderen bij voorschreve mijnen man in echte verwekt, bij
  name Johannes Jacobus Bungeners Adriaan Bunge-
  ners, Maria christina Bungeners, Hendrikus Bar-
  tholomeus Bungeners, Catharina Bungeners, Jan
  Mechiel Bungeners, Nicolaas Bungeners Barbara
  Bungeners, Hubertus Bungeners wilhelmus
  Bungeners en Antonie Bungeners
  allen wonende te
  Heeze voorschreve
  dit renvooij in den vijftiende
  regel goed gekeurd
  dat mijn egt-
  genoot Peter Antonie Bungeners in leven
  chirurgijn vroedmeester wonende te Heeze aldaar
  is overleden den agt tiende December agt tien
  honderd drie en twintig en zulks Ab intestato
  nalatende tot zijne eenige Erfgenamen voorschre-
  ve onze kinderen buiten welken niemand eenig
  voordeel uit deze nalatenschap geniet wordende
  alleen de door den overlene nagelatene goederen
  Krachtens de tijdens het sluiten van ons huwelijk
  bestaande costumen van s Bosch, door mij ge-

  durende mijn leven betracht.
  Dat de overledene de volgende vaste goederen
  te Heze voorschreven gelegen heeft nagelaten

  Een huisje hof en aangelag gelegen te Heeze van
  het Kruis groot circa twee entwintig roeden de eene
  zijde de straat de andere zijde Andries van Gennip

  Wijders dat door dit overlijden geen fedei commis
  gedevalueert noch vruchtgebruik vervallen is.

  Heeze den dertigsten Julij agt tien honderd
  vier en twintig

  H. Ballings
 • Memorie van aangeving
  vande Nalatenschap van
  Peter Antonie Bungeners.

  Ik ondergetekende Hendrina Ballings
  weduwe Peter Antonie Bungeners, Particuliere
  wonende te Heeze Provintie Noord Braband kie-
  zende Domicilium ten mijnen woonhuize voornoemd
  verklare in Kwaliteit als moeder en voogdesse van mijne
  kinderen bij voorschreve mijnen man in echte verwekt, bij
  name Johannes Jacobus Bungeners Adriaan Bunge-
  ners, Maria christina Bungeners, Hendrikus Bar-
  tholomeus Bungeners, Catharina Bungeners, Jan
  Mechiel Bungeners, Nicolaas Bungeners Barbara
  Bungeners, Hubertus Bungeners wilhelmus
  Bungeners en Antonie Bungeners
  allen wonende te
  Heeze voorschreve
  dit renvooij in den vijftiende
  regel goed gekeurd
  dat mijn egt-
  genoot Peter Antonie Bungeners in leven
  chirurgijn vroedmeester wonende te Heeze aldaar
  is overleden den agt tiende December agt tien
  honderd drie en twintig en zulks Ab intestato
  nalatende tot zijne eenige Erfgenamen voorschre-
  ve onze kinderen buiten welken niemand eenig
  voordeel uit deze nalatenschap geniet wordende
  alleen de door den overlene nagelatene goederen
  Krachtens de tijdens het sluiten van ons huwelijk
  bestaande costumen van s Bosch, door mij ge-

  durende mijn leven betracht.
  Dat de overledene de volgende vaste goederen
  te Heze voorschreven gelegen heeft nagelaten

  Een huisje hof en aangelag gelegen te Heeze van
  het Kruis groot circa twee entwintig roeden de eene
  zijde de straat de andere zijde Andries van Gennip

  Wijders dat door dit overlijden geen fedei commis
  gedevalueert noch vruchtgebruik vervallen is.

  Heeze den dertigsten Julij agt tien honderd
  vier en twintig

  H. Ballings
 • Memorie van aangeving vande Nalatenschap van Peter Antonie Bungeners. Ik ondergetekende Hendrina Ballings weduwe Peter Antonie Bungeners, Particuliere wonende te Heeze Provintie Noord Braband kie- zende Domicilium ten mijnen woonhuize voornoemd verklare in Kwaliteit als moeder en voogdesse van mijne kinderen bij voorschreve mijnen man in echte verwekt, bij name Johannes Jacobus Bungeners Adriaan Bunge- ners, Maria christina Bungeners, Hendrikus Bar- tholomeus Bungeners, Catharina Bungeners, Jan Mechiel Bungeners, Nicolaas Bungeners Barbara Bungeners, Hubertus Bungeners wilhelmus Bungeners en Antonie Bungeners allen wonende te Heeze voorschreve dit renvooij in den vijftiende regel goed gekeurd dat mijn egt- genoot Peter Antonie Bungeners in leven chirurgijn vroedmeester wonende te Heeze aldaar is overleden den agt tiende December agt tien honderd drie en twintig en zulks Ab intestato nalatende tot zijne eenige Erfgenamen voorschre- ve onze kinderen buiten welken niemand eenig voordeel uit deze nalatenschap geniet wordende alleen de door den overlene nagelatene goederen Krachtens de tijdens het sluiten van ons huwelijk bestaande costumen van s Bosch, door mij ge- durende mijn leven betracht. Dat de overledene de volgende vaste goederen te Heze voorschreven gelegen heeft nagelaten Een huisje hof en aangelag gelegen te Heeze van het Kruis groot circa twee entwintig roeden de eene zijde de straat de andere zijde Andries van Gennip Wijders dat door dit overlijden geen fedei commis gedevalueert noch vruchtgebruik vervallen is. Heeze den dertigsten Julij agt tien honderd vier en twintig H. Ballings

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!