Albert Verlinde

De oudmoeder van tv-presentator en musicalproducent Albert Verlinde werd betrapt op het stelen van aardappelen. Kan hij iets te weten komen over haar leven in de gevangenis?

De uitzending kun je ook nog terugzien!

niveau
 • SHertogenbosch den 6 Julij 1855

  Afschrift
  No. 107/2

  In antwoord op de in mijne handen gestelde
  missive van den Heer Procureur Generaal in Noord-Brabant
  de dato 5e dezes Numero 2906, heb ik de eer U Wel Edel Gestrenge
  te berigten, dat door het onverhoeds ontslag der
  toezichtster der vlasspinnerij voor vrouwen, door
  mij voorloopig met die betrekking is belast Johanna
  Maria Raaijmakers en uit hoofde haar goed
  oppassende en ijverig gedrag en daar zij eene
  goede spinster is, ware het in het belang van
  den arbeid, dat eene dergerlijke sujette gevan-
  gene, haar straftijd in het gestichs kan
  ondergaan.

  De Concierge van het Burgerlijke
  en Militair huis van Verzekering.
  Was Getekend F.J. van de Wakker

  Voor eensluidend afschrift
  W. van Heun

  Aan
  de Commissie van Administratie
  over de Gevangenissen
  's-Hertogenbosch
 • SHertogenbosch den 6 Julij 1855

  Afschrift
  No. 107/2

  In antwoord op de in mijne handen gestelde
  missive van den Heer Procureur Generaal in Noord-Brabant
  de dato 5e dezes Numero 2906, heb ik de eer U Wel Edel Gestrenge
  te berigten, dat door het onverhoeds ontslag der
  toezichtster der vlasspinnerij voor vrouwen, door
  mij voorloopig met die betrekking is belast Johanna
  Maria Raaijmakers en uit hoofde haar goed
  oppassende en ijverig gedrag en daar zij eene
  goede spinster is, ware het in het belang van
  den arbeid, dat eene dergerlijke sujette gevan-
  gene, haar straftijd in het gestichs kan
  ondergaan.

  De Concierge van het Burgerlijke
  en Militair huis van Verzekering.
  Was Getekend F.J. van de Wakker

  Voor eensluidend afschrift
  W. van Heun

  Aan
  de Commissie van Administratie
  over de Gevangenissen
  's-Hertogenbosch
 • SHertogenbosch den 6 Julij 1855

  Afschrift
  No. 107/2

  In antwoord op de in mijne handen gestelde
  missive van den Heer Procureur Generaal in Noord-Brabant
  de dato 5e dezes Numero 2906, heb ik de eer U Wel Edel Gestrenge
  te berigten, dat door het onverhoeds ontslag der
  toezichtster der vlasspinnerij voor vrouwen, door
  mij voorloopig met die betrekking is belast Johanna
  Maria Raaijmakers en uit hoofde haar goed
  oppassende en ijverig gedrag en daar zij eene
  goede spinster is, ware het in het belang van
  den arbeid, dat eene dergerlijke sujette gevan-
  gene, haar straftijd in het gestichs kan
  ondergaan.

  De Concierge van het Burgerlijke
  en Militair huis van Verzekering.
  Was Getekend F.J. van de Wakker

  Voor eensluidend afschrift
  W. van Heun

  Aan
  de Commissie van Administratie
  over de Gevangenissen
  's-Hertogenbosch
 • SHertogenbosch den 6 Julij 1855 Afschrift No. 107/2 In antwoord op de in mijne handen gestelde missive van den Heer Procureur Generaal in Noord-Brabant de dato 5e dezes Numero 2906, heb ik de eer U Wel Edel Gestrenge te berigten, dat door het onverhoeds ontslag der toezichtster der vlasspinnerij voor vrouwen, door mij voorloopig met die betrekking is belast Johanna Maria Raaijmakers en uit hoofde haar goed oppassende en ijverig gedrag en daar zij eene goede spinster is, ware het in het belang van den arbeid, dat eene dergerlijke sujette gevan- gene, haar straftijd in het gestichs kan ondergaan. De Concierge van het Burgerlijke en Militair huis van Verzekering. Was Getekend F.J. van de Wakker Voor eensluidend afschrift W. van Heun Aan de Commissie van Administratie over de Gevangenissen 's-Hertogenbosch

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >