Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Synode Assen

Beste lezers,

Hierbij een stukje tekst uit 1612 hier uit maak ik op  dat iemand verdacht wordt van toverij, kan iemand mij helpen dit te vertalen. Als dit lukt mag dan het vervolg ook ingezonden worden? Het gaat over de periode 1612 - 1623.

Met vriendelijke groet,

Fokko Kuipers

Reacties (87)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/14/2020 - 12:17

Op dat stuk met rood-onderstreepte woorden heb ik gisteren 13 augustus om 14:25 gereageerd met een verklaren lijstje.

Fokko Kuipers zei op vr, 08/14/2020 - 13:30

Wat ik gisteren ontvangen heb waren 3 woorden van blad 1 en de rest stond allemaal op blad 2. Waar het nu om gaat is blad 1, op de onderste helft van blad 1 was ook nog 9 keer iets onderstreept.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Andreas zei op vr, 08/14/2020 - 13:47

@Fokko: ik vind nergens een blad 1 waarop onderaan 9 woorden in het rood zijn onderstreept. Misschien het bewuste blad nog eens posten hieronder?

Fokko Kuipers zei op vr, 08/14/2020 - 14:06

Sorry Geert, ik merk nu dat het mijn fout is. Ik had deze afbeelding 2x naast elkaar in de pc staan, eentje goed en eentje fout. De verkeerde had ik naar jou gestuurd.

Hierbij het juiste exemplaar.

Mvg.,

Fokko

Geert Ouweneel zei op vr, 08/14/2020 - 14:13

Dit is het lijstje:

 

- halffscheet (helft)
- alsodaene
- ancleven (met wat daarbij hoort)
- angecocht
- acquiriert
- instrumenten
- daervan
- gepasseert
- gespecificierde
- opspraecken geestlick ofte werltlick
- schuldich is
- bevrijen
- faute

 

Fokko Kuipers zei op vr, 08/14/2020 - 14:35

Dag Geert,

Heel hartelijk dank.

Van hetzelfde blad is ook een variant waar tussen de regels door vermoedelijk bedragen zijn vermeld. Mag ik deze ik ook nog opsturen?

Mvg.,

Fokko Kuipers

Geert Ouweneel zei op za, 08/15/2020 - 07:36

Doe maar. Dit is natuurlijk een open forum, dus ieder die dat wil kan dan jouw tekst behandelen.

Geert Ouweneel zei op do, 08/20/2020 - 11:56

De vraag die je op 14 aug. 11:31 stelde is al beantwoord, zie 13 aug. 14:25.

Fokko Kuipers zei op di, 08/25/2020 - 13:55

Dag Geert,

Dank voor de reactie. Wat ik op 14 aug. bedoelde was een andere versie met ongeveer dezelfde tekst, hier stonden ook bedragen bij vermeld, op een enkel bedrag na ben ik er wel uit gekomen.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Fokko Kuipers zei op di, 09/08/2020 - 14:08

Dag Geert,

Kun je nog twee kleine stukjes voor mij over de pastorie van Zweeloo transcriberen?

 

Fokko Kuipers zei op di, 09/08/2020 - 14:09

Hierbij no. 2

Mvg.,

Fokko Kuipers

Geert Ouweneel zei op wo, 09/09/2020 - 11:06

Dit is wat ik ervan kan maken:

Tot Sweele wert ein sehr ruinoes pastorie-
huis waer inne de kercke vorhadde in principale t'willen
versehen hadden balave etc.

Upt etc., dewile tot Swele een ruinoos pastorie
huis is hebben de heeren angende mit an de voorsz.
Sweele, Emmen ende Borgen welkce hyer inne
gelicken t'wesen verclaret sin tot schirvende
een eynde hyr inne moge worden versehen
ende willen oeck ghemelte heere a Nyevenne
desen angande schrivet afverdigen lathen,

 

Fokko Kuipers zei op wo, 09/09/2020 - 13:14

Dag Geert,

Hartelijk dank.

Hierbij nog een paar woorden waar ik niet uit kom, zou je daar nog even naar willen kijken?

Mvg.,

Fokko Kuipers

Fokko Kuipers zei op wo, 09/09/2020 - 13:15

Hierbij de tweede

Geert Ouweneel zei op wo, 09/09/2020 - 15:58

Ik mis het zindsverband, maar ik denk dat de eerste is: 'overglovige' en de twee 'overicheit is tolerantie'.

Fokko Kuipers zei op wo, 09/09/2020 - 17:53

Dag Geert,

Hartelijk dank.

Hierbij nog een zin waarin het op één na laatste woord mij niet duidelijk is, wil je daar even naar kijken?

Mvg.,

Fokko Kuipers

Geert Ouweneel zei op do, 09/10/2020 - 11:52

Volgens mij staat er: gelooflicke woninge.

Gelooflicke komt waarschijnlijk van (volgens Middelnederlands woordenboek van Verdam):

Gelovelijc:  ambtelijk goedgekeurd, gewaarmerkt.

Fokko Kuipers zei op do, 09/10/2020 - 13:27

Beste Geert,

Weer hartelijk bedankt.

Heibij nog een stukje tekst over kerkvisitatie, sommige dingen begrijp ik wel, andere weer niet, kun je mij daarbij helpen?

Geert Ouweneel zei op vr, 09/11/2020 - 15:27

Ik kan niet alles thuisbrengen, maar dit helpt misschien toch wat.

 

Sweele
1. De floren in de kercke sint nullius valoris [van geen waarde]
2. Aldaer sint noch eenige superstitiose belden aen de wanden
ende sonsten de kercken ongeleittet.
3. Het pastorien huis ende de omme sint geheel ruinoes.
4. Daer is in 20 jahre geene schole gewest.
5. De pastoer aldaer claget datte se voor een
half mudde roggen genant 5 getijden maer twe
spint* rogge totten olck huis gennyt.
6. Soo sint oeck de costerien landen met ommeslagen beswaert.
7. Velle abusen gesporet datter up Sondage aldaer tarf ge...
nett wart, item Paesche vuyre angesteken.
ja, eener hasse? up Palmsondach sint acker gebouwet        
waer uuyten grote ergernisse ontstaen is.
8. De kerckvogeden vermanet sijnde omme haer
ampt beter t'doehn int stuicke van verbeteringe
van de kercke ende pastorie huisen, hebben geantwoort
datte sen geene macht hebben omme iet t'repareren
sonder consent van de cerspel luyden.

* spint: een maat voor verschillende waren, vooral een korenmaat,
in het bijzonder van haver, een vierde van een schepel.

 

Fokko Kuipers zei op vr, 09/11/2020 - 17:43

Dag Geert,

Hartelijk dank, hier ben ik bijzonder blij mee.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Fokko Kuipers zei op do, 09/17/2020 - 19:25

Dag Geert,

Hopelijk mag ik nog weer een beroep op jou doen. Dank zij jou mails lukt het mij soms aardig om het te lezen op een enkel woord na. In dit stukje tekst heb ik moeite met laatste woord in de tweede zin.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Fokko Kuipers zei op di, 09/29/2020 - 13:46

Goedemiddag Geert,

Zou je nog 2 stukjes tekst voor mij kunnen transciberen?

Hierb de eerste.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Fokko Kuipers zei op di, 09/29/2020 - 13:49

Hierbij de Tweede.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Geert Ouweneel zei op di, 09/29/2020 - 15:39

Hier de transcriptie van de laatste twee stukjes.

In het stukje van 17 sept. kon ik dat ene woord niet thuisbrengen.

 

Dit stukje tekst lijkt niet af te zijn!

Tott Sweele wyerde den predicant voor
sijnen getrouwen dyenste well bedanckt, maer
.wyerde geclaecht dat hij wegens swackheit


1651 b
Den dyenst dickwijls moeste onderlaeten
ende heeft het E. classen Emmen aengenomen
dno. Wesselo in sijnen dyenst te assisteren.

onderlaeten: staken, stoppen met

Fokko Kuipers zei op di, 09/29/2020 - 16:39

Dag Geert,

De beide stukjes volgen op elkaar van opeenvolgende bladzijden.

Helemaal perfect, hartelijk dank.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Fokko Kuipers zei op wo, 09/30/2020 - 20:17

Dag Geert,

Hierbij nog twee stukjes tekst waar ik niet goed uit kom, wil je deze ook even doen?

Dit is de eerste.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Fokko Kuipers zei op wo, 09/30/2020 - 20:18

Hierbij de tweede.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Geert Ouweneel zei op do, 10/01/2020 - 07:56

Tot Sweel ende andre plaatzen worde
gedoleert dat daer sweert dantsers ende steern -
draegers ende die met rommelpotten
lipen, ende dat duert geheele landt
een seeker persoon Jan Scheursteen-
veger, woonende op Zuytlaaresveen
loept deur't lant, die lieden verleiden-
de met segenerie, geestkieckerie
ende duivelsbannerie.


Tot Sweel worde geproponeert dat eenen ge-
naemt Zwart Laichen, sijnde een wedenaer,
hebbende verscheiden vroulieden tot sich in-
genoemen, bij haar liggende, dieselve een
tijt lang bij sich hebbende, doet quitieren ende
andere wederom aenneemt.

Fokko Kuipers zei op do, 10/01/2020 - 11:30

Goedemorgen Geert,

Heel hartelijk dank voor de reactie.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Fokko Kuipers zei op do, 10/01/2020 - 13:36

Dag Geert,

Hierbij nog een stukje twkst over misdragingen, wil je daar nog even naar kijken?

Mvg.,

Fokko Kuipers

Geert Ouweneel zei op do, 10/01/2020 - 14:44

Caput 7
Van de nagtsuyperie
1, Die nagtsuyperie gaet nogh in
swaeng deur geheel lant.
2. Tot Gieten werden nogh aetlicx
op St. Jan die sommerboelen ge-
songen, desgelicx tot Gasselt,
Hasselt, Sweel, Rholde, Oudooren,
Roswinckel, Roden, Vries en
meer andere plaatzen.

Over nachtsuperieën en sommerboelen zie de volgende link: (het hele boek is ook handig voor je om te hebben. Kun je op die site downlaaden)
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB24:062144000:00113…

Fokko Kuipers zei op do, 10/01/2020 - 19:00

Dag Geert,

Hartelijk dank, ook voor de tip van het boek ik heb het gezien, heel ineressant.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Fokko Kuipers zei op vr, 10/02/2020 - 09:59

Dag Geert,

Ik hoop dat ik nog weer een beroep op jou mag doen, hierbij 2 stukjes tekst a en b, deze sluiten op elkaar aan. Dit is a.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Fokko Kuipers zei op vr, 10/02/2020 - 10:00

Dit is b.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Geert Ouweneel zei op vr, 10/02/2020 - 16:23

Tot Sweel wierde gedoleert dat naer die
predicatie van malitiose menschen die klocke geluidet
wierde tot groote disorder van den Godtsdienst,
so dat die predicant, schoolmeester ende die gemeente
dickwils wierde geabuseert niettegenstaende
den prediger tot den dienst bereit stont, t'welck
door toemaken van den thoorn met een
doire ende slot conde worden belett.

Fokko Kuipers zei op vr, 10/02/2020 - 17:35

Dag Geert,

Heel hartelijk dank.

Mvg.,

Fokko Kuipers

Fokko Kuipers zei op ma, 10/12/2020 - 13:41

Goedemiddag Geert,

Zou je even willen kijken naar het laatste woord van deze zin?

Er zijn meerdere van deze zinnen geweest waar stond: "Tot sweel is de kerk nog niet gewit", maar dat kan ik hier niet van maken.

Met vriendelijke groet,

Fokko Kuipers

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.