Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Paleopuzzel nr. 102: Een visioen uit Goirle, 1616

Paleopuzzel

Het had weinig gescheeld of de Brabantse plaats Goirle was net zo'n bekend bedevaartsoord geworden als bijvoorbeeld Kevelaer, Scherpenheuvel of zelf Lourdes!

In 1616 - Goirle zat midden in de perikelen van de Tachtigjarige Oorlog- kreeg een jong meisje een visioen. Natuurlijk moest deze zaak grondig onderzocht worden. Het meisje, Neelken, werd onderworpen aan een kruisverhoor door de pastoor en de kerkmeesters. Lees hier hoe dit ging.

Het verslag van dit visioen is afkomstig uit Archief 3, Dorpsbestuur van Tilburg en Goirle 1387-1810, invnr. 3403. Het archief is afkomstig uit de collectie van Regionaal Archief Tilburg.

Plaats je oplossing in dit mapje: https://watstaatdaer.nl/forum/oplossing-paleopuzzel-102-een-visioen-uit…

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 10/25/2022 - 14:20

Omdat ik geen aparte pagina zie om de oplossing van deze paleopuzzel te plaatsen, doe ik het hier.

 

Informatie genomen ten versuecke
mr. Jan de Roy, schouteth deser
heerlickheyt op de fame dyer
onder t'gemeyn volck geseeght
worden van een visioen dat bij
een meysken was gesien.
Alsoe eest dat bij pastoir, schepenen ende
kerckmeesteren hiernae getekent, is ontboden het-
selve meysken in des pastoors camer om te
doen haer verclaeringhe op de voorsz. fame,
welck meysken is genoemt Neelken ende
is de dochteren wijlen Dierck Laureyss,
daer moeder aff is Margtriete dochter wijlen
Jan Soffaerts, oudt sijnde twelff jaeren ende
ontrent thien maenden, wel gemaniert
ende bequaem nae sijnen ouderdom, seeght
ende verclaert uuyt sijnen vrijen sin dese
woorden in substantie, te weeten, dat sij
gisteren, wesende eenen Woensdach opden XXVII
dach April deses jaers1616, heeft met den spaen
gaen steken voyerye sulcker ende ruichs in de    
acker tusschen de Goorsche kerck ende het dorp
voor den middach tusschen thien ende elff uren,
alwaer bij haer quam sitten op sijn cootkens
den gedaente van een jonck meysken, dat oudt
mochte wesen vier off vijff jaeren, wesende
in habijt sneeuw wit lijwaet, met boven een
lijffken ende beneden een vrouwen rocxken,
hebbende beneden drye witte boortkens
tselve siende seyde sij, O lieve Heer
Jesus, doen seyde het voorsz, visioen, pluckt
gij al, het meysken seyde, jae ick, doen seyde
het visioen hoe veel koey hebt ghij, het
meysken seyde een, wederom leeft uwen vader
noch, het meysken, neen, hij is doot, wederom
leeft u moeder noch, het meysken seyde, jae,
het visioen wederom, seeght dat se al wel
bidden, ick hope dat onsen lieven Heere oorens
genoch verleenen sal, het voorsz. meysken hem
omkeerende met een hant vol pluckelinghe
nae haeren kurf off mande werpende
ende wederom omsiende en heeft nyet meer gesien.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.