Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen paleopuzzel nr. 101: Rentebrief uit Monnickendam

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars,
Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere paleopuzzelaars. 
Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!
Kijk hier voor de opgave van Paleopuzzel nr. 101.

Reacties (9)

René van Weeren zei op za, 09/10/2022 - 11:15

Item een rentebryeff van XXV stuvers 's jaers losrenten
ende die hooftsomme twintich Philippus gulden,
't stuck gereeckent op XXV stuvers, spreeckende op Stijn
Jaep Pelles, houdende op haer huys ende] erve daer
zij nu ter tijt inne woont, staende ende leggende binnen
onser voorszeyde stede over 't school, verschijnende
jaerlijcx dese renten op Sinte Niclaesdach.
Deze rentebrieff is uuytgesedt int jaer XVc
vijff ende veertich opten VIIen dach decembris
betaelt den jaere 1573 anno 1574
anno 1575

Geert Ouweneel zei op za, 09/10/2022 - 11:52

Item een rentebryeff van XXV stuyvers sjaers losrenten
ende die hooftsomme twintich phillippus gulden,
tstuck gereeckent op XXV stuyvers, spreeckende op Stijn
Jaep Pelles, houdende op haer huys ende erve daer
zij nu ter tijt inne woont, staende ende leggende binnen
onser voorsz. stede over tschool, verschijnende
jaerlijcx dese renten op Sinte Niclaesdach,
dese rentebrieff is uytgesedt int jaer XVC
vijff ende veertich opten VIIen dach Decembris.
Betaelt den jaere 1573 anno 1574
anno 1575

Hetty Krol zei op zo, 09/11/2022 - 11:02

Item een rentebrijeff van xxv stuvers sjaers losrenten

ende die hooftsomme twintich phillippus guldenen

tstuck gereeckent op XXV stuvers spreeckende op Stijn

Jaex Pelles houdende op haer huijs ende erve daer

zij nu ter tijt inne woont staende ende leggende binnen

onser voorseide stede over tschool  Verschijnende

jaerlijcx dese renten op sinte Niclaes dach

Dese rentebrieff is uuijtgesedt int jaer xvc

vijff ende veertich opten viien dach decembris

betaelt den jaere 1573 anno 1574

anno 1575

Mathilde Kors WA zei op di, 09/13/2022 - 14:16

René, Geert en Hetty, bedankt voor de mooie transcrities! Over de naam van Stijn bestaan nog wat verschillende ideeën. Stijn Jaep Pelles lijkt me juist, vanwege de letter p in het woord 'de' even verop op de zin.

Hans zei op di, 09/13/2022 - 15:35

Item een rentebryeff van 25 st sjaers losrente en die hooftsomme 20 philippus gld 't stuck gereeckent op 25 st(uijver) spreekenden op Stijn Jaep Pelles houdende op haer huijs ende erve daer zij nu ter tijt inne woont staende en leggende binnen onser voors. stede over 't school verschijnenende jaerlijcx dese renten op sinte Nicolaesdach;
dese rentebrieff is uijtgesedt int jaer 1545 opten 7e dach dexembris.
-betaelt den jaere 1573, anno 1574, anno 1575

Mathilde Kors WA zei op vr, 09/16/2022 - 14:39

Hans, ook bedankt voor je transcriptie!

Paul de Wit zei op zo, 09/18/2022 - 23:18

Item een rentebryeff van XXV stuyvers sjaers losrenten
ende die hooftsomme twintich Philippus guldene
’t stuck gereeckent op XXV stuyvers spreeckende op Stijn
Jaep Pelles houdende op haer huys ende erve daer
zij nu ter tijt inne woont staende ende leggende binnen
onser voorseyde stede over ’t school Verschijnende
jaerlijcx dese renten op sinte Niclaes dach
dese rentebrieff is uuytgesedt in ’t jaer XVc
vijff ende veertich opten VIIen dach decembris.
betaelt den jaere 1573 anno 1574
anno 1575

Mathilde Kors zei op wo, 10/05/2022 - 16:31

René, Geert, Hetty, Hans en Paul, heel erg bedankt voor jullie transcripties van de rentebrief!

Hieronder de versie die er uit is gekomen. De afkorting van 'voorschreven' is een keuze en kunnen we  natuurlijk net zo goed lezen als 'voorseyde', etc.

Item een rentebryeff van xxv stuyvers sjaers losrenten
ende die hooftsomme twintich phillippus guldenen
tstuck gereeckent op xxv stuyvers spreeckende op Stijn
Jaep Pelles houdende op haer huys ende erve daer
zij nu ter tijt inne woont staende ende leggende binnen
onser voorschreven stede over tschool Verschijnende
jaerlijcx dese renten op sinte Niclaes dach
dese rentebrieff is uuytgesedt int jaer xvc
vijff ende veertich opten viien dach decembris
betaelt den jaere 1573 anno 1574
anno 1575

Mathilde Kors zei op wo, 10/05/2022 - 16:51

René, Geert, Hetty, Hans en Paul, heel erg bedankt voor jullie transcripties van de rentebrief!

Hieronder de versie die er uit is gekomen. De afkorting van 'voorschreven' is een keuze en kunnen we  natuurlijk net zo goed lezen als 'voorseyde', etc.

Item een rentebryeff van xxv stuyvers sjaers losrenten
ende die hooftsomme twintich phillippus guldenen
tstuck gereeckent op xxv stuyvers spreeckende op Stijn
Jaep Pelles houdende op haer huys ende erve daer
zij nu ter tijt inne woont staende ende leggende binnen
onser voorschreven stede over tschool Verschijnende
jaerlijcx dese renten op sinte Niclaes dach
dese rentebrieff is uuytgesedt int jaer xvc
vijff ende veertich opten viien dach decembris
betaelt den jaere 1573 anno 1574
anno 1575

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.