Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossing Paleopuzzel 103: Moedige moeder vs. opdringerige onderschout

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars, 

Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel 103'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere paleopuzzelaars.  

Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen! 
 

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op di, 11/29/2022 - 15:22

hoe waer is, dat omtrent vier jaeren geleden, sonder den
præcisen tijdt onthouden te hebben, t'mijnen huyse voorsz.
gekomen is Johan Lieftinck, substituyt schoudt derselver
stedt, vragende mij attestante wat huys dat ick hieldt,
waerop ick attestante antwoordende, dat ick goedt huys
hilede, hij Lieftinck mij daerop gevraecht heeft, off
ick geen vrouluyden in huys hadde ende daerop bij mij
attestante geantwoordt sijnde neen, hij Lieftinck voorts
mij gevraecht heeft waer dat mijn dochter Marie was,
dewelcke ick attestante seggende dat in huys was ende bij
hem gebracht off geroepen hebbende, heeft hij Lieftinck
tegens mij geseydt, dat ick van de camer soude gaen
ende hem met mijn dochter alleen laten, twelck alsoo ick
attestante weygerde ende ondertusschen afgeroepen sijnde, hij
Lieftinck mijn voorn. dochter middelertijdt gevercht heeft
om bij hem te slapen, off eenige oneerlijckheyt voorgeleydt
dat t'selve hem geweygert sijnde, hij Lieftinck mij attestante
daernae ende op andere tijden t'mijnen huyse komende
mij wel heeft gevercht dat ick een moey meysgen voor
hem soude halen, sonder dat nochtans sulcks oeyt bij mij
is gedaen, gelijck hij Lieftinck oock t'mijnen husye komende
somtijdts gevreacht heeft off ick geen vrouluyden off een
moey meysge en hadde

Andreas zei op wo, 11/30/2022 - 20:34

hoe waer is, dat omtrent vier jaeren geleden, sonder den
præcisen tijdt onthouden te hebben t' mijnen huijse voorseijdt
gekomen is Johan Lieftinck Substituijt Schoudt derselver
Stadt vragende mij attestante wat huijs dat ick hieldt,
waer op ick attestante antwoordende dat ick goede huijs
hielde, hij Lieftinck mij daer op gevraecht heeft, off
ick geen vrouluijden in huijs hadde, ende daer op bij mij
attestante geantwoordt sijnde neen, hij Lieftinck voorts
mij gevraecht heeft waer dat mijn dochter Marie was,
dewelcke ick attestante seggende dat in huijs was, ende bij
hem gebracht off geroepen hebbende, heeft hij Lieftinck
tegens mij geseijdt dat ick vande camer soude gaen,
ende hem met mijn dochter alleen latende, twelck alsoo ick
attestante weijgerde, ende ondertusschen afgeroepen sijnde, hij
Lieftinck mijn voornoemde dochter middelertijdt gevercht heeft
om bij hem te slapen, off eenige oneerlijckheijt voorgeleijdt
dat t'selve hem geweijgert sijnde, hij Lieftinck mij attestante
daer nae ende op andere tijden t'mijnen huijse komende
mij wel heeft gevercht dat ick een moeij meijsgen voor
hem soude halen, sonder dat nochtans sulcks oeijt bij mij
is gedaen, gelijck hij Lieftinck oock t'mijnen huijse komende
somtijdts gevraecht heeft off ick geen vroueluijden off een
moeij meijsge en hadde,

beheerder Jitske Hell zei op di, 12/06/2022 - 09:20

Bravo voor de inzendingen tot dusver! Het transcriberen van deze schandalige attestatie ging jullie duidelijk goed af. Er is slechts sprake van een zeer klein foutje in de ene en een typefoutje in de ander, fouten die verbleken bij de grove misstappen van de 'heer' Lieftinck. Dat valt te prijzen!

Joep de Graaff zei op di, 12/13/2022 - 18:03

hoe waer is, dat omtrent vier jaren geleden, sonder den
praecisen tijdt onthouden te hebben, t'mijnen huijse voorschreven
gekomen is Johan Lieftinck subtituijt schoudt derselver
stadt vragende mij attestante vant huijs dat ick hieldt,
waerop ick attestanten antwoordende dat ick goedt huijs
hielde, hij Lieftinck mij daer op gevraecht heeft, off
ick geen vrouwluijden in huijs hadde, ende daer op bij mij
attestante geantwoordt sijnde neen, hij Lieftinck voorts
mij gevraecht heeft waer dat mijn dochter Maria was,
dewelcke ik attestante seggende dat in huijs was, ende hij
hem gebracht off geropen hebbende, heeft hij Lieftinck
tegens mij geseijdt dat ick vande camer soude gaen,
ende hem ende mijn dochter alleen laten, twelck alsoo ick
attestante weijgerde, ende ondertusschen afgeroepen sijnde, hij
Lieftinck mijn voornoemde dochter middelertijdt gevraecht heeft
om bij hem te slapen, off eenig oneerlijckheit voorgeleijdt
dat t'selve hem geweijgert sijnde, hij Lieftinck mij attestante
daer na ende op andere tijden t'mijnen huis komende
mij veel heeft gevercht dat ick een mooij meijsgen voer
hem soude halen, sonder dat nochtans sulckes oeijt bij mij
is gedaen, geen hij Lieftinck oock t'mijnen huijse komende
somtijdts gevraecht heeft off ick geen vrouwluijden off een
mooij meijsgen ende hadde

beheerder Jitske Hell zei op do, 12/22/2022 - 12:18

Beste Joep, Andreas en Geert, hartelijk dank voor jullie transcripties! 
Hieronder volgt de transcriptie. En zoals beloofd, een extraatje over Lieftingh en zijn wangedrag, hij heeft namelijk heel wat uitgespookt in het vroegmoderne Utrecht. Jullie kunnen die tekst vinden op het forum: Johan Lieftingh misdraagt zich - alwéér | Wat staat daer?
 

hoe waer is, dat omtrent vier Jaeren geleden, sonder den 
præcisen tijdt onthouden te hebben, t'mijnen huijse voorschreven 
gekomen is Johan Lieftinck, Substituijt Schoudt derselver 
Stadt, vragende mij attestante wat huijs dat ick hieldt, 
waerop ick attestante antwoordende dat ick goedt huijs 
hielde, hij Lieftinck mij daer op gevraecht heeft, off 
ick geen vrouluijden in huijs hadde, ende daer op bij mij 
attestante geantwoordt sijnde neen, hij Lieftinck voorts 
mij gevraecht heeft waer dat mijn dochter Marie was, 
dewelcke ick attestante seggende dat in huijs was, ende bij 
hem gebracht off geroepen hebbende, heeft hij Lieftinck 
tegens mij geseijdt dat ick van de camer soude gaen, 
ende hem met mijn dochter alleen laten, twelck alsoo ick 
attestante weijgerde, ende ondertusschen afgeroepen sijnde, hij 
Lieftinck mijn voornoemde dochter middelertijdt gevercht heeft 
om bij hem te slapen, off eenige oneerlijckheijt voorgeleijdt 
dat t'selve hem geweijgert sijnde, hij Lieftinck mij attestante 
daer nae ende op andere tijden t'mijnen huijse komende 
mij wel heeft gevercht dat ick een moeij meijsgen voor 
hem soude halen, sonder dat nochtans sulcks oeijt bij mij 
is gedaen, gelijck hij Lieftinck oock t'mijnen huijse komende 
somtijdts gevreacht heeft off ick geen vrouwluijden off een 
moeij meijsge en hadde 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.