Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Johan Lieftingh misdraagt zich - alwéér

Zoals beloofd in de Paleopuzzel van november 2022, wordt hier een tipje van de sluier opgelicht over de misdragingen van de Utrechtse onderschout Johan Lieftingh. Lieftingh werd aangeklaagd vanwege nalatigheid in het bewaken van gevangenen, maar ondertussen kwam allerlei ander wangedrag aan het licht.

Het rooie-oortjesdossier betreft dus meerdere documenten over Lieftinghs moreel twijfelachtige omgang met vrouwen, waarvan deze tekst er één is. In deze attestatie vertelt een jonge vrouw over de nacht die zij met Lieftingh heeft beleefd. Het document is afkomstig uit Het Utrechts Archief (Stadsarchief II), toegang 702, inventarisnummer 2092.

De oplossing bevindt zich in het eerste antwoord op deze forumpost.
Paleopuzzel gemist, maar toch nieuwsgierig geworden? Ga naar: Paleopuzzel nr. 103 - Moedige moeder vs. opdringerige onderschout | Wat staat daer?

Reacties (3)

beheerder Jitske Hell zei op do, 12/22/2022 - 11:39

Hieronder de oplossing:

 

 

 

 

 

Voor den officier 

Verclare ick onderschreven Judith Croonen oudt ontrent drie  

ende twijntich jaren, ten versoecke van jonkheer Ansem Boll heere  

tot Rijnesteijn schoudt der stadt Utrecht, nomine officij, dat  

ontrent vijff vierendeel jaers geleden, sonder den precisen dach  

alsnu te weeten, ofte onthouden te hebben, ick attestante  

op seeckere avontstondt, door seecker vrouwpersoon genaempt  

Anna Lauwerens, gehaelt ben uijtte huijsinge van Anna  

Joosten, met versoeck om met haer te gaen in de herberge  

van den Domstoorn opt Oudekerckhoff, seggende dat  

aldaer ijemandt was die mij wilde spreken, dat ick  

attestante diens volgende mede gegaen ende in de voorseijde huijsinge  

door de gangh op een achter bovencamertgen gecomen wesende,  

heb ick aldaer bevonden seecker persoon zijnde middelmatich  

van lenghte, dick van lichaem, ende van aensicht  

hebbende hair ende baert uijtten bruijnen, gecleet met  

swarte laeckense clederen en mantel, ende hebbende een  

rappier in de handt, veeltijts int spreecken blasende,  

dat mede ick bij ’t selve incomen gevonden hebbe een kanne  

met wijn, suijcker ende anders geprepareert int vuijr staen  

en dat de voorschreven persoon aentstonts mijn attestante mette  

selve wijn en met spaense wijn tracteerde ende vorders  

caresseerde, versoeckende met eenen om mijn tot zijnen  

wille te laten gebruijcken, ’t welck ick nae eenige  

vordere sollicitatien consenteerde, zijn wij te  

samen in ons clederen aldaer opt bedde gaen leggen,  

ende heeft diens volgende den voorschreven persoon  

tot verscheijde wijsen sijn wille met mijn gedaen, ofte met  

mijn vleeschelijck geconverseert. Waer voor hij mijn  

’s anderendaechs ’s morgens een vereeringe heeft gegeven.  

 

Andreas zei op vr, 12/23/2022 - 20:58

Enkele aanpassinkjes:

r.06: seeckeren   
r.16: ende mantel 
r.18: incommen 
r.20: ende dat ... aenstonts 
r.21: ende met 
r.27: verscheijden 

Jitske Hell zei op di, 01/03/2023 - 09:13

Dag Andreas, dank voor de toevoeging!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.