Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Letter from Lambertus ab Oosterwijck

Dear all, who can help transcribe and/or translate this letter, which is about two children (Adriana and Jacobus v. Assendelft) in the care of the writer and his sister? Many thanks in advance. 

Reacties (5)

René van Weeren zei op ma, 12/21/2020 - 21:19

Dear JJ Johnson,

The text seems familiar to me: I think this has been transcribed previously. I am not sure whether this was by you, but I would recommend to have a second look.

Geert Ouweneel zei op ma, 12/21/2020 - 22:11

I could not find a previous transcription, so here is mine:

 

Mijn heer
Nae toewenschinge van gesontheyt en welstant
tot uwer Edeles nieuw opgenomene bekommerlijcke
cherge, remonstrere, dat als testamentaire
vooght, buten de weeskamer, genoeghsaem alleen overschietende,
over de twee naegelatene weeskinderen van zaliger Johan
van Assendelft, geprocreeert bij mijn zaliger suster Geertruyd
van oosterweijck, de sorge tot hare tot hare alimentatie en
verdere behoeften, onder goedtkennen der achtbare heeren
weesmeesteren tot Leyden, waernemen, ick over de
dochter Adriana en mijn suster Maria Oosterwijck,
over de soon Jacob van Assendelft, tegenwoordigh
sacrae scripturae theologiæ studiosus, de restitutie van ons verschot
mits rekeninge overleverende, te versoeken en
ontfangen door zaliger de heer Cornelis van Berendreght,
uwer Edeles voorsaet, ten dien eynde sent mijn
suster door haren dienstmaeght, brengster deses, aen
U.E. de rekeninge van haer verschot van penningen
ten behoeve van Jacob van Assendelft, valt wat
buten ordinair groot, bij geval van nieuwe collegien,
boeken en verder toekomende winterprovisie, dogh
evenwel bij mij oversien sijnde, bevinde volgens
mijn susters gewoonlijcke sorghvuldige menage
ontrent dien jongelingh alles nootsakelijck ende
terwijl de handt met lust een stil godsaligh
leven aen dese ploege geslagen heeft, oordele
dat, onaengesien het proper capitael noghtans
de saecke onder Gods segen en goede menage
dient volvoert, versoeke dierhalven ende
consentere (voor soo veel mij belanght) dat toonster
deses, of Jacob van Assendelft, de verschoten penningen
ten behoeven van mijn suster werden behandight,
waermede ons vruntschap sal geschieden, dan
besluten met eerbiedige groetenisse en presen-
tatie van onsen dienst en blijve
Mijnheer uwer Edeles
ootmoedige dienaer
L. ab Oosterwijck

Maassluys
1 October 1681

Geert Ouweneel zei op ma, 12/21/2020 - 22:15

Rene was right! When I looked again I found the previous transcription. That was about 20-23 May 2020.

JJ Johnson zei op di, 12/22/2020 - 15:18

Wonderful, thank you both! I am relieved to see that the prior request came from someone else:)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.