Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp bij het vertalen

ik ben met mijn stamboom bezig en nu heb ik uit Leuven deze info gekregen over Petrus Lucius

 

uit Boekel die daar pastoor was van de St Michaelkerk in de begin jaren 1600

wie kan mij helpen bij het vertalen hiervan

Reacties (13)

Archimboldo zei op do, 11/29/2018 - 13:40

In aprili ende octobri XVIc ende
twelf met die naergevolghde heeren
staende ten laste der heeren Staeten
van Brabant in ’t quartier van Brussele
no 910 den voorschreven joncker
l’Admorael? gemaeckt metten testa-
mente van wijlen vrouwe Franchoise
le Savaigre?, sijne vrouwe moije,
weduwe van wijlen heer Engelbert
van den Dale, in sijnen tijdt riddere
ende cancellier van Brabant, gepasseert
voor wijlen heer ende mr. Jan le
Hegge?, presbytre? binnen Brussele als
notaris, den achthiensten november
XVc achtentsestich ende, d’opdraegere
daeruuijt ontgrijt sijnde, soo is daer-
inne gegicht ende gegreijt ten erffelicken
rechte heer ende mr. Pieter Lucius,
licentiaet in der Godtheijt ende
landtdeken in ’t quartiere van Loven
ende pastoor van Sinte-Michiels binnen

Loven voor hem, sijne erffgenamen ende naercomelingen
per *** et satis den voorschreven opdrae-
gere obligans et *** qua supra et
watras?? voor eene deughdelijcke rente
nijet belast noch veraliëneert, cederende
voorts dieselve rente mette brieven ende
verloope eodem iure coram Heringh?
de Sapere movente pretore octobri XI
1627.

 

Gecollationneert tegen zijn origineel, is dezen
daermede bevonden t’accorderen bij mij, der
stadt Loven secretaris

[w.g.] J. Lutsen?

nadine zei op do, 11/29/2018 - 15:23

Dag Allemaal,

 

Wat zijn de betekenissen van « ontgrijt », « gegicht » en « gegrijt » ?

 

Ik lees :

2 twelf, ende die naergevolghde jaeren (ipv heeren)/

6 Ladmorael gemaecht (ipv gemaeckt) metten tetsta=/

9 weduwe van wijlen F Ingelbert/

13 Begge (ander mogelijkheid) presbiter binnen Brussele als/

(getekend) JL (of H) Sutsen(?)

 

Wat denkt u ervan ?

 

Beste,

 

Nadine

Archimboldo zei op do, 11/29/2018 - 16:58

R2 zijn natuurlijk "jaeren"maar R6 blijft "gemaeckt" en R9 "Ingelbert". R13 wordt "Begge" en "procureur", beide met dank aan Geert. Maar R15 blijft 1568.

Zoek eens op "gegicht ende" in Google, dan zie je dat "gegicht ende gegoydt" best vaak voorkomen. Het lijkt mij zoiets als "gegeven en goedgedaan". Nogmaals dank aan Geert

nadine zei op vr, 11/30/2018 - 18:14

Bedankt Achimboldo.

De transciptie van Geert had ik niet gezien.

Ik blijf toch bij   "presbyter".

In der tijd kon geestelijk notaris worden.

Nadine

Paul zei op zo, 12/02/2018 - 14:01

Meester Jan le Begge was openbaar notaris in Brussel rond 1538 , tevens raadsheer van de Raad van Brabant en priester.

Paul zei op zo, 12/02/2018 - 14:06

NaamJans
jan Le Begge

Titel meester

Beroep priester , notaris

Otto Vervaart zei op di, 12/04/2018 - 13:58

Ik zie nog een naam die iets anders luidt: Franchoise le Sauvaige, er staat een streepje boven de u en een puntje op de i. Jean le Sauvaige (ook wel Sauvage) (1455-1518) werd in 1509 kanselier van Brabant, in 1515 kanselier van Bourgondië en in 1517 van heel het rijk van Karel V. Francoise is denkelijk zijn kleindochter.

Pauwel zei op do, 12/06/2018 - 10:25

De correcte titel is
A. Cappelli, Dizionario di Abbreviature latine ed italiane

Pauwel zei op do, 12/06/2018 - 10:49

per monitu[m] et satis
obligans etc. qua[lita]te qua supra, et waras

WIM LUCIUS zei op do, 12/06/2018 - 11:01

Daar lijkt het wel op,maar  is het niet

Het deel in het Latijn  is uit 1630 bij zijn overlijden en het deel met het oude Schrift is uit een vroegere  periode 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.