Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

leuven document

wie kan mij helpen bij het vertalen van dit document van Petrus Lucius

Pastoor van de ST Michael kerk  te Leuven uit 1600

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 11/29/2018 - 14:15

Op een enkele dingetje na denk ik dat dit in deze tekst staat:

 

In Aprili ende Octobri 1512 met die naergevolghde jaeren, staende ten laste der heeren Staeten van Brabant int quartier van Brussele ... den voorschreven joncker l'Amorael gemaeckt metten testamente van wijlen vrouwe Franchoise le Sauvage, sijne vrouwe moye, weduwe van wijlen hr. Engelbert van den Dale, in sijnen tijdt riddere ende lancellier van Brabant, gepasseert voor wijlen heer ende mr. Jan le Begge, procureur binnen Brussele. als notaris. den achtiensten November 1528 ende d'opdraegere daeruyt ontgoyt sijnde, soo is daerinne gegicht ende gegoeyt ten erffelijcke rechten heer ende mr. Pieter Lucius. licentiaet in der Godtheyt ende landtdeken int quartiere van Loven ende pastoor van Ste. Michiels binnen / Loven, voor hem, sijne erffgenaemen ende naercomelingen per monitu et satis den voorschreven opdraegere obligans etc. qualitate qua supra, et wa..s voor eene deughdelijcke rente nyet belast noch veralieneert, cederende voorts dieselve rente mette brieven ende verloopen eeden jure coram Beringh de sapere monente pretore, Octobris 11 1627
Gecollationeert tegens zijnen originael ten desen daermede bevonden t'accorderen, bij mij der stadt loven secretaris.
J. Lutsen

Archimboldo zei op do, 11/29/2018 - 16:59

prima werk, Geert!

zie verder: hulp-bij-vertalen, ook van Wim Lucius

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.