Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

bosch protocol hulp (document uit 1659)

Ik heb in het bosch protocol een van mijn voorouders gevonden maar ben niet bedreven in het lezen hiervan en kom er niet uit. Kan iemand mij helpen?

 

Het gaat over de verkoop van een huis te Dinther door Metgen Peters (wonend te Nuland) weduwe van Jan Hendrik van Dinther uit oktober 1659.

 

Groeten,

 

Maarten van Dinther

Leiden

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op di, 11/27/2018 - 16:17

Beste Maarten,

Ik heb niet alle woorden thuis kunnen brengen, het Latijn kan ik niet vertalen, maar wat de rest betreft hierbij alvast een aanzet om de in houd te begrijpen.

 

Metgen Peterse wonende in Nollant, wettige naergelaten wed. van Jan Henrixz van Dinther ende also gemachticht tot t'guns naervolgende is, door cracht van den testamente, lesten ende uuttersten wille bij haer metten voorsz. haeren man zaliger samenderhant gemaeckt ende voor schepenen en secretaris van Nulant gepasseert, wesende van den date den 17e Octobris des verleden jaers en uut cracht der macht haer als lanxtlevende daerbij (so blijckende was) gegeven ende verleent cum tutote, de helft van een huys sijnde het achterste gedeelte metten erven ende den gehelen bogaert in den halven hoff so deselve affgepaelt is volgens deylinge voor schepenen van Dinther gepasseert, gestaen ende gelegen in Dinther voorsz. aen t'veen neffens t'selve veen [...] ende neffens de gemene straet ex alio ... van Pitheuvel toe op naer Adriaen Henrix Willevis daer tegens affgedeylt, heeft sij mits desen wettelic ende erfflic vercocht den voorn. Adriaen Henrixz Willevis, haeren swager ab eodem supp. et effes[..], gelovende de voorsz, vercopersse cum tutore [...] imp. alias deponere, uutgenomen de helft van twee smaelhoenderen ende vijff stuyvers grontchijns aen t'ridderhoff van den Bogaert tot Dinther eerst jaerlix ende van rechtswegen daertoe te vergelden staende ende voorts gebuirlicke rechten dorps commeren lasten ende servituten daertoe so van outs reets als gewoonte wegen te onderhouden staende ende behorende.Testibus? Vermeer et Homeldam den 10e octobris 1659.

Maarten van Dinther zei op wo, 11/28/2018 - 06:59

Beste Geert,

 

Super, erg bedankt. Hier kom ik zeker wel verder mee.

 

Groeten,

 

Maarten

Jos Maas zei op wo, 11/28/2018 - 18:36

De latijnse uitdrukkingen zijn echte standaard uitdrukkingen. Ik had vergelijkbare problemen, zie bericht https://watstaatdaer.nl/forum/hulp-gevraagd-bij-een-bosch-protocol-uit-…. 'Cum tutore' is 'met (haar) voogd'; 'effes[..]' is 'effestucando', wat daarover in dit bericht is geschreven is taalkundig en sociaal-historisch uiterst interessant, zozeer, dat ik er een aparte blog aan heb gewijd: https://maashoeven.blogspot.com/2018/11/. Voor begrip van jouw protocol is het voldoende om te weten, dat het zo iets als 'ceremonieel' betekent en eigenlijk overdrachtelijk wordt gebruikt. 

In ' t'selve veen [...] ende neffens de gemene straet ex alio' is [...]: 'ex uno' (aan de ene zijde) en:  'ex alio' (aan de andere zijde). 

'ab eodem supp. et effes[..]' is 'ab eodem supportatione et effestucando gelovende' is: "door dezelfde overdracht en 'plechtig' belovende". 

In 'testibus? Vermeer et Homeldam' moet 'testibus' 'testes' (getuigen) zijn. In de Bossche protocollen werden hiermede de betrokken schepenen aangeduid. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.