Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Betreft om een jaarrente voor Jacob Cierneels 20 gulden jaarlijks lijfrente

Betreft om een jaarrente voor Jacob Cierneels 20 gulden jaarlijks lijfrente, gaat om folio 98 r- 98 v.

 

Ik ben benieuwd wat er nog meer staat.

 

Bijvoorbaat heel veel dank.

MvG

Alex

Reacties (7)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/01/2022 - 10:49

vercoft hadden wel ende wittelijck
Aerden Hermansz ten lijve van Sophia
Mertens Henricxdochter, daer moeder
aff was Marie Hermans Aertsdochter
ende ten lijve van Herman Martens, haren
broeder, gelijck in eenen brieff den
voirsz. stadt van Antwerpen, mitten
grooten segel derselver stadt besegelt,
breder begrepen staet, wesende van
date den vijftiensten dach der maendt
van Decembri int jaer ons Heeren als men
screeff duysent vijffhondert ende een
ende tsestich, heeft hij wittelijcken opgedragen
ende overgegeven Henricken, zoone wijlen
Jans Jacops Zierneels voorn., sijnen broeder,
sine cum litis et jure sibi et dce? sue
uxori, ende mit allen den achterstellen
van de voirsz. lijffrenthe ten achteren
ende ombetaelt staende effeturando,
gelovende die voersz. Jacop super ...
et [stukje Latijn kan ik niet thuisbrengen]

 

An zei op vr, 07/01/2022 - 12:24

Hi Alex,

 

Laatste regels:

super omnia et habenda ratam servare omnes obligationem et impetitionem simpliciter deponere. Testes et datum ut supra.

 

m vr gr 

An

 

 

 

Alex zei op vr, 07/01/2022 - 12:56

Hi An,

 

Dank je voor dat laatste stukje van de eind akte.

 

Maar wat betekent dat in het Nederlands?

 

MvG

 

Alex

An zei op vr, 07/01/2022 - 14:20

Hi Alex,

 

Super omnia etc. is een gebruikelijke afsluiting van diverse akten. ik zag dat ik per abuis warandiam vergeten was achter habenda.

Betekenis: met alles wat hij heeft en zal hebben van waarde te houden en verplichting en afspraak gewoon af te doen.

 

m vr gr 

An

 

 

 

An zei op vr, 07/01/2022 - 14:29

Hi Alex,

er staat nog een stukje Latijn in deze akte zag ik. 

Dat moet zijn: simul cum litteris et iure sibi et dicto sue uxori 

tegelijk met (schepen) brieven en het recht van hem en zijn genoemde echtgenote 

m vr gr 

 

An

 

 

 

 

 

 

Alex zei op vr, 07/01/2022 - 18:22

Hi An,

 

Heel erg bedankt voor de vertaling en uitleg.

 

MvG

 

Alex

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.