Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Jacob Cierneels 20 gulden jaarlijks lijfrente

 

Jacob Cierneels 20 gulden jaarlijks lijfrente, folio 98R

 

Deze behoort bij mijn eerdere vraag, maar dan bij folio 98 V.

 

Wil graag weten wat er staat.

 

Bijvoorbaat heel veel dank.

 

MvG

 

Alex

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/01/2022 - 13:07

[het Latijn in de kop sla ik over]
Jacop, zoone wijlen Jans Jacopsz Zierneels,
als wittich man ende momboir, zoo hij
verclaerden van Sophia zijnder huysvrouwe,
dochter wijlen Merten Henricx van den-
selven wijlen Merten ende Marie zijnder
huysvrouwe, dochter Aerdt Hermansz t'samen verweckt,
een jaerlicke lijffrenthe van twintich
carolus gulden, goet van goude ende swaer
van gewicht, oft die weerde daervoor in
anderen gancbaren gelde, gelijck telcken
dage van betaelinge gemeyndelijck binnen
Antwerpen in borsen gaen zal, jaerlijcke
ende lijfftochrenten te betalene d'een helft
opten vijftiensten dach van Junio ende
d'ander helft opten vijftiensten dach
van December, welcke renthe
burgemeesteren, schepenen, tresoriers,
rentmeesters, raede, porteren ende gemeyne
innegesetene der stadt van Antwerpen

 

Alex zei op vr, 07/01/2022 - 13:29

Hallo Geert,

 

Mijn dank hiervoor.

 

Met vriendelijke groet,

 

Alex

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.