Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

63, geen huijs om te logeren (2)

Men hadde gemeijndt, soo hebbe
hier ontrent weder eenige Trou-
pes te samen getrocken, doch den
vijant is naer lemrick geretireert,
en heeft sijn lust geboedt met
eenine dorpen inde asche te leggen
soo dat ick hoope wij eijndelijck
noch meester vant gemelte
Fort werden sullen dat niet te
min al eerlijcke Lieden kast, en
der anderen is den Hartoch van
Grafton soon van koninck Carel
de tweede gebleven en dat
ons het meeste incommodeert is
dat wij soo veele siecken srijgen
het doet niet dan Regenen, en
waijen, de Tenten kunnen niet
resisteren, en U.H.Ed kan dencken
dit moet groote siecktens veroor-
saecken en daer sijn geene dorpen
als in andere landen waerin
men logeren kan, ick dancke
Godt dat met mijn soon noch
soo welken, hij presenteert
sijn dienst onderdanich en ick
blijve etc.

Reacties (1)

Andreas zei op za, 01/16/2021 - 20:18

zie ook https://watstaatdaer.nl/forum/63-misschien-vervolg-op-62

Men hadde gemeijndt, soo hebbe
hier ontrent weder eenige Trou-
pes te samen getrocken, doch den
vijant is naer Lemrick geretireert,
en heeft sijn lust geboedt met
eenige dorpen inde asche te leggen,
soo dat ick hoope wij eijndelijck
noch meester vant gemelte
Fort werden sullen, dat niet te
min al eerlijcke Lieden kost, on-
der anderen is den Hartoch van
Grafton soon van koninck Carel
de tweede gebleven, en dat

-------------------------------------------------
ons het meeste incommodeert is
dat wij soo veele siecken krijgen,
het doet niet dan Regenen, en
waijen, de Tenten kunnen niet
resisteren, en U.H.Ed. kan dencken
dit moet groote siecktens veroor-
saecken en daer sijn geene dorpen
als in andere landen waerin
men logeren kan, ick dancke
Godt dat met mijn soon noch
soo wel ben, hij praesenteert
sijn dienst onderdanich en ick
blijve etc.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.