Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

63, misschien vervolg op 62

Men hadde gemeijndt, soo hebbe
hier ontrent weder eenge Trou-
pes te samen getrocken, doch den
Vijant is naer lennrick geretiveert,
en heeft sijn lust geboedt met
eenige dorpen inde asche te leggen
soo dat ick hoope wij eijndelijck
noch meester vant gemelte
Fort werden sullen, dat niet te-
min al eerlijcke lieden last, on-
der anderen is den Hartoch van
Grafton soon van koninck Carel
de tweede gebleven, en dat
ons het meeste incommodeert is
dat wij soo veele siecken leijgen
het doet niet dan Regenen, en
waijen de Tenten kunnen niet
resisteren, en U.H.Ed: kan dencken
dat moet goote siecktens veroor-
saecken en daer sijn geene dorpen
als in andere landen waerin
men logeren kan., ick dancke
Godt dat met mijn soon noch
soo wellen, Hij presenteert
sijn dienst onderdanich en ick
blijve etc

Reacties (1)

Andreas zei op zo, 01/03/2021 - 20:39

Dit is 100% zeker het vervolg op 62. Ik kan dingen van de andere zijde lezen omdat ze 'doorgebloed' zijn aan deze zijde.

Men hadde gemeijndt, soo hebbe
hier ontrent weder eenige Trou-
pes te samen getrocken, doch den
Vijant is naer Lemrick geretireert,
en heeft sijn lust geboedt met
eenige dorpen inde asche te leggen
soo dat ick hoope wij eijndelijck
noch meester vant gemelte
Fort werden sullen, dat niet te
min al eerlijcke lieden kost(?), on-
der anderen is den Hartoch van
Grafton soon van koninck Carel
de tweede gebleven, en dat

----------------------------------------------
ons het meeste incommodeert is
dat wij soo veele siecken krijgen
het doet niet dan Regenen en
waijen, de Tenten kunnen niet
resisteren, en U.H.Ed. kan dencken
dat moet grote siecktens veroor-
saecken en daer sijn geene dorpen
als in andere landen waerin
men logeren kan, ick dancke
Godt dat met mijn soon noch
soo wel ben. Hij praesenteert
sijn dienst onderdanich en ick
blijve etc.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.