Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oplossingen Paleopuzzel nr. 93: Loon naar blazen

Paleopuzzel

Beste paleopuzzelaars,

Om iedereen de kans te geven de paleopuzzels op te lossen maken we bij elke paleopuzzel een apart mapje met de naam 'Oplossingen Paleopuzzel [nummer en titel]'. Wie wil kan daar zijn/haar oplossing in plaatsen. Het voordeel is dat iedereen een kans heeft om te paleopuzzelen, het nadeel is dat je niet op elkaar kunt reageren onder de paleopuzzel, maar dat kan dan wel weer in dit aparte oplossingenmapje. Dan zie je daar pas de oplossing van de andere paleopuzzelaars.

Succes en vooral veel plezier met paleopuzzelen!

Kijk hier https://watstaatdaer.nl/forum/paleopuzzel-93-loon-naar-blazen voor de opgave van Paleopuzzel nr. 93.

Reacties (7)

Geert Ouweneel zei op wo, 11/10/2021 - 11:39

Wij Vredrick Verhey ende Jan Jorifaesz, hoirnblasers opte
Buerkercktoren, bekennen mits desen dat ons Roeloff de
Leeuw, anderde cameraer, betailt heeft die somme van seven
ende vijftich gulden ende seven stuvers, ende dat voir ons
loon uuyt saicke wij van Remigy anno 48 tot Remigy
anno 49 als hoirnblasers der stadt van Utrecht opte
Buerkercktoren des nachts gewaickt ende tot allen uren
mit een hoirne geblasen hebben, vermoegens d'ordonnanty
hemlieden geordonneert, wairvan wij in desen jaere van 52
weecken ende een nacht betailt zijn, elcx ter weecke elff
stuvers, t'welck comt ter somme voirsz. ende bekennen
dairvan wel vernoucht te zijn, in orkonde van desen zoe
hebben wij elcx mit onsen handen ons merck hieronder
geset den 14en Octobris anno 15 49

 

beheerder Albert Hogeweij zei op vr, 11/12/2021 - 12:45

Was ik een tandarts en deze transcriptie een ter controle aangeboden gebit, dan had ik knarsetandend vastgesteld dat aan dit gebit niet veel te verdienen valt, gezien dat de met poetsen moeilijk bereikbare gebieden er gaaf uitzien. Misschien een gevalletje tandsteen hier en daar..?

Sportief als ik ben zou ik de patiënt niet zonder compliment hebben laten weggaan. Goed gedaan dus Geert!

 

Andreas zei op do, 11/18/2021 - 18:42

De tekst heb ik behoorlijk kunnen transcriberen, enkel wat problemen met hetgeen staat tussen leeuw en betailt.

 

Wij Vrederick Verheij ende Jan Jorisaesz hoirnblasers opte
buerkercktoirn bekennen mits desen dat ons Roeloff de
Leeuw Anderde ... betailt heeft die somme van seven
ende vijftich gulden ende seven stuvers, ende dat voir ons
loen uuijt saicke wij van Remigij anno xlviii tot Remigij
anno xlix als hoirnblasers der stadt van Utrecht opte
buerkercktoirn des nachts gewaickt ende tot allen uren
mit een hoirne geblasen hebben vermoegens d'ordonnantie
hemlieden geordonneert wair van wij in desen jaer van bij
weecken ende eene nacht betailt zijn elcx ter weecke elff
stuvers t'welck comt ter somme voirseide ende bekennen
dair van wel vernoicht te zijn. In oirkoinde van desen zoe
hebben wij elcx mit onsen handen ons merck hier onder
geset den xiiiien octobris anno cv xlix

Als antwoord op door Andreas

beheerder Albert Hogeweij zei op ma, 11/22/2021 - 17:12

Beste Andreas,

Ook deze transcriptie mag er wezen! De kleine schoonheidsfoutjes uit de eerste oplossing zijn hier vermeden, maar daarvoor in de plaats zijn er enkele andere ongerechtigheden ingeslopen. Allemaal klein bier, maar van muggenzifterij moet deze paleopuzzelpagina het hebben. Tussen ‘Leeuw’ en ‘betailt’ staat o.a. een afkorting van de benaming van een ambtenaar die belast was met geldzaken. Valt het kwartje nu?

 

Andreas zei op di, 11/23/2021 - 19:33

Via Google de oplossing gevonden, nl. anderde cameraer

 

 

Als antwoord op door Andreas

beheerder Albert Hogeweij zei op di, 11/23/2021 - 21:21

Zo zie je maar: wie goed googelt zal zelden ontgoocheld achterblijven

beheerder Albert Hogeweij zei op wo, 12/08/2021 - 13:01

Beste paleopuzzelaars,

Hierbij de getranscribeerde oplossing. Over de uitslag mag uiteraard gecorrespondeerd worden.  Zo is er enige twijfel of in het laatst vermelde jaartal niet toch een kleine ‘c’ is verwerkt, zodat er eigenlijk xvc zou staan. Laat het ons weten als je het anders leest.

Met vriendelijke groet,

Albert

 

Wij Vredrick Verheij ende Jan Jorifaessz hoirnblasers opte

Buerkerck toirn bekennen mits desen dat ons Roeloff de

Leeuw Anderde cameraer betailt heeft die somme van Seven

ende vijftich gulden ende Seven stuvers Ende dat voir ons

loen uuijt saicke wij van Remigij anno xlviii tot Remigij

anno xlix als hoirnblasers der stadt van Utrecht opte 

Buerkerck toirn des nachts gewaickt ende tot allen uren

mit een hoirne geblasen hebben vermoegens dordonnantie

hemlieden geordonneert wair van wij in desen jaere van lii

weecken ende eenen nacht betailt zijn elcx ter weecke Elff

stuvers twelck comt ter somme voirschreven ende bekennen 

dair van wel vernoucht te zijn in oirkonde van desen zoe

hebben wij elcx mit onsen handen ons merck hier onder

geset den xiiiien octobris anno xv xlix 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.