Namen uit doopregisters 1

kies een oefening

Als stamboomonderzoeker struikel je soms over de handschriften van de pastoors en kapelaans die de namen van de dopelingen en hun ouders en peters en meters in de doopboeken schreven. 

Makkelijk: antwoordblokjes naar plaatjes slepen
Moeilijk: antwoorden zelf bij plaatjes typen
Kies of je de oefening makkelijk (antwoordblokjes slepen)
of moeilijk (antwoorden zelf typen) wilt maken Niet meer weergeven
  • bauduwinus
  • sebastianus
  • adriana
  • hubertus
  • daniel
  • franciscus
  • margareta
  • christianus