Beroepen en functies 2

kies een oefening

Zeggen deze woorden je nog iets, weet je wat voor werk het was en kun je ze lezen?

Makkelijk: antwoordblokjes naar plaatjes slepen
Moeilijk: antwoorden zelf bij plaatjes typen
Kies of je de oefening makkelijk (antwoordblokjes slepen)
of moeilijk (antwoorden zelf typen) wilt maken Niet meer weergeven
  • predikant
  • schoenmaker
  • chirurgijn
  • wachtmeester
  • notaris
  • drossaerd
  • burgemeester
  • paardekopersknegt