Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Zundert 1563

Nog eentje dat vraagt om aanpassingen, waarvoor alvast dank.
1563
.. Wijman en Bolck schepen quam Marie Wouter
Jan Wijters dochter met Jan Adriaen Buerstede heuren
man ende voight kennende ende lijde .. dat
Jan Jacob Jan Chrispiaens sone over hem zelve ende  ...
heeft alsulck negen lopen rogx tsjaers erfpacht
als ... van manne jaerlick es heffende vuten hove
ende erve wijlen Jan Peeter Buerstede es  gelegen ten
Hulsdonck tot welcke negen lopen rogx erfpacht ter
voirseijde drie voernoemde manne gecomen es bij overlijden
na dood Heinric moeders naer vuijtweijsens
den vijfen dach februarij anno xvC lxi luijdersten
de welcke wij schepenen daer van ... ende
... leesen hebben, welck lossijnghe die van Jan
Jacob Jan Chrispiaenssone bekende dat  Mr. Corneel
zijn broeder inne name van zijne huijsvr. ende
Cornelis Cornelis Buersteets .. voight van Cornelis
Jan Peter Buersteets ...  een
derde deel aende voirseijde ix lopen rogx....
ende gequot hebben  ......
... ende noch huere naecomers ...
voirseijde recht niet en competert totte negen
lopen rogx erfpacht .. voirseijde een gelijcke dijle
.... onder
verbande van  ... heuren ..
....
Actum de xxix april  anno 1563
 

Reacties (4)

Pauwel zei op vr, 11/18/2022 - 00:55

een aantal voorstellen

Voor Wijman en Bolck schepen[en] quam Marie Wouter
Jan Swrijters dochtere met Jan Adriaen Buerstede heuren
man ende voicht kende ende lijde pro se et suis dat
Jan Jacob Jan Christiaenss[en] aen hem gelost ende gequeten
heeft alsulcke negen lopen roggen tsjaers erffspachts
als die [...] Marie jaerlick es heffende upten hoeve
ende erve wijlen Jan Peeter Buersteetsz. gelegen up
Hulsdonck tot welcke negen lopen[en] roggen erffspachts
voirseijde die voernoemde Marie gecomen es bij erffdeylinge
na doode heurs moeders naer uuijtweijsens der
erffdeylbrieve daervan zijnde van date
den vijfen dach februarij anno XVc LXI luijdersten
stile den welcken wij schepen[en] daer van gesien ende
hooren lesen hebben, welck lossinge die [...] Jan
Jacob Jan Christiae[n]ss[en] bekende dat  Mr. Corneel
zijn broeder uuyten name van zijne huijsvr. ende
Cornelis Cornelis Buersteetsz. als voicht van Cornelia
Jan Peeter Buersteets d[ochte]re  tesamen elx pro rato een
derdendeel aen de voirseijde IX lopen[en] rox erffpachts gelost
ende gequeten hebben sulx dat der vo[...] Marie
Wouter Jan Swrijtersdre. noch heure naecomers egeen
voirseijde recht meer en competeert totte negen
lopen rox erffspachts voors.  een gelijcke dijle
.... heur volcomen effect onder
verbande van allen heuren andere
goeden
Actum den XXIXen aprilis  anno 1563.

Pauwel zei op vr, 11/18/2022 - 16:19

r. 6 ... die voorn. Marie ...
r. 12/13 ... Luijdix stile
r. 14 ... die voorn. Jan 
r. 20 ... der voorn. Marie 
r. 21 ... nac[omelingen] ... 
r. 22 vorder recht ... 

 

Hans Van Landschoot zei op vr, 11/18/2022 - 20:54

Pauwel 

Van harte bedankt voor de aanvulling van deze tekst.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.