Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Zundert 1491

Nog een beetje hulp gevraagd. 

Graag enkel de zwart onderstreepte woorden invullen en het laatste stukje met verticale streep op deze akte.

Dank bij voorbaat.

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 05/31/2023 - 22:02

Nog niet alles, maar een eerste poging.

mi[n]liken
ov[er]geg[even]
afgemaect en[de] bezeghelt
d[er] deylinghe[n]
....
eene[n] eerba[r]en ... ma[n]spersoen van goe(/den name en[de] fame]
p[ro]fijtene d[er] off comen[de]
com[m]e[re] - ghene[n]
opboren - v[er]schine[n]
v[er]schine[n] - last[en] voirt va[n] den
Griete Ian ...dochter - sond[er] enighe restitutie d[er] aff te doe[n]

En[de] hier mede segghe[n] de voirsz[eyde] boersluyde de voirsz[eyde] p[ar]tijen ge-
sleten en[de] v[er]cnicht te sine van d[en] voirsz[eyde] gestilden en[de] va[n] alle des d[er] aen cleve[n] mach
en[de] tot eewig[en] daghen te bliven[de]. En[de] soe was va[n] hen hier ... dede oft dede doen
in't geheel oft in enige deele, in't gheestelijck oft in't weerlijk dat die alsoe die
... menichwerven als dat geschiede verbu[r]en sal XXV rijnsgulden[s] te behoeve
d'e[n]e helft mine[n] he[r]e va[n] Nessow, en[de] d'and[er] mine[n] he[r]e van Ludicke en[de[ nochtans
dese uutsprake va[n] werden e sine en[de] tot eewig[en] daghen te bliven[de]. Behoudelijc
ofter enighe duysterheyt in ... d[er] aff houden de voirsz[eyde] vier boersluyde haer
vercla[r]en af ane tussche[n] dit en[de] Sinte Jansmisse naestc[omende] en[de] dat v[er]cla[r]en gehouden
te worden[de], gelijck desen voirsz[eyde] segghen. Dat segghen waart uutgesproken in
p[rese]ntien va[n] Marten[en] Marten Bertesone en[de] Claeus Peet[er] Batepn] als scepen[en] en[de] dessel-
ven Martene en[de] Clays Rombout M[er]tens en[de] Ja[n]nes Jan[n]es Geeritssz als ... anno
XIIo op[en] XVIIden dach aprils

Hans Van Landschoot zei op do, 06/01/2023 - 09:17

René,

bedankt voor de aanvullingen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.