Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

ziektegeschiedenis hubertus stokvisch 1841

Hoi, ik vroeg mij af of iemand mij kan helpen dit te ontcijferen. Ik heb nogal moeite met de kleine, vervaagde letters. 

Reacties (8)

Anna zei op ma, 12/12/2022 - 12:53

Hierbij de scan

Andreas zei op ma, 12/12/2022 - 22:16

Anna, bij deze al een deel van de scan. Ik heb nu geen tijd meer voor de rest. Enkele woorden blijven onleesbaar voor mij.

Hubert Stokvis 24 j. ongeh. G. Zeeman
ingekomen 22 Nov. 1841

22 Nov. 
Patient zag er bij zijn komst vrij woest uit, stonk naar jenever,
verhaalde mij op mijne vraag wie hij was, dat ik dat wel zou weten
(Nl hij was hier vroeger onder behandeling van v. Epen geweest) dat hij
nog aan dezelfde kwaal leed als vroeger, die waarschijnlijk door het
gebruik van sterke drank weer opgewekt zou zijn. Van de hem vergezellende
dienaars der pol. vernam men dat hij met zijne moeder twist gekregen had;
bij haar den boedel vernield had en op last van den Heer Greveling hierheen
gebragt was, zonder voorkennis van eenen geneesheer(?)
23 Nov.
Toen hij mij zag komen lachte hij; op mijne vraag wat er toch wel met hem ge-
beurd was, antwoorddde hij dat hij maandag gehouden, te veel gedronken, met
zijne moeder twist gekregen en de boedel kort en klein geslagen had, daar hij
aanhoudend onaangenaamheden en moejelijkheden met zijne moeder had, die
hij niet kon verdragen. Zijn geheele houding en gesprek toonde mij eene
laag gezonken moraliteit, weinig ontwikkelde kentering, geringe
verstandelijke vermogens, waarvan zijn verregaande doofheid welligt veel
aanleiding gaf. Krankzinnigheid kon ik nog niet bij hem bespeuren.
24 Nov.
Hij verhaalde mij heden wat hij gedaan had om zijn brood te verdienen alles
geregeld; hoe zijne doofheid hem wel in den weg gestaan hoe hem dat ge-
hinderd had; dat hij in Oostindien nog dover geweest was dan hier, hoe
de warmte en vooral die onder de linie gunstig op hem influenceerde,
hoe hij echter wanhoopte hiervan geheel bevrijd te worden. Geen krank-
zinnigheid was te bespeuren.
25 Nov.
Hij lag te bed, daar hij ziek aenvoelde en ik hem bovendien gezegd had
dat hij moest zweten. Noch vader, noch de ..., hadden tot heden eenig
bewijs aan krankzinnigheid van hem gezien. Ik vroeg hem wat ik met hem moest
beginnen, hij wist het niet; hij verklaarde alleen maar te weten dat hij hier niet
behoorde te zijn d.i. bij de krankzinnigen, dat hij intusschen zich wel zou houden
en bedaard afwachten wat ik met hem wilde beschikken.
26 Nov.
Hij gedroeg zich tot nog toe ordenlijk en wel, was conversabeler ofschoon
altijd ...; sprak goed en verstandig met de ..., die evenmin als vader
nog enig bewijs van krankzinnigheid van hem gesien hadden.

René van Weeren zei op ma, 12/12/2022 - 22:45

Alvast wat aanvullingen op Andreas' zijn werk:

25 November

Noch vader, noch de knechts

26 November

altijd einsylbig [=in eenlettergrepige woorden]

verstandig met de knechts

Anna zei op di, 12/13/2022 - 14:14

Heel erg bedankt! Dit helpt mij verder. Het meest heb ik nu ontcijferd, met uitzonder van dit woord:  

René van Weeren zei op di, 12/13/2022 - 14:23

Scholen

Anna zei op di, 12/13/2022 - 14:57

Bedankt! Ik vermoed nu, met uw hulp, dat er schelen staat (zou dat kunnen?). Dat past beter in de zin: "geeft men haar b.v. te kennen dat men niet gelooft dat zij getouwd is, dan antwoordt zij "het kan mij niet schelen" of  'het is wel mogelijk, men heeft het mij toch gezegd" enz."

Anna zei op di, 12/13/2022 - 14:58

getrouwd*

René van Weeren zei op di, 12/13/2022 - 21:58

schelen klinkt logischer, ik had het woordje alleen op mijn smartphone gezien in het fragement en niet in de bredere context ;)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.