Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wuustwezel 1459

Nog eentje dat kleine aanpassingen nodig heeft, waarvoor alvast dank.
Merten Henric Mertenszone alias Merten de Jonghe ende Lijsbeth Jacop sBackers dochter .... uxor
vercocht Lijsbetten van Lantschot ende Janne Mouwe haer wettigen zone daer vader af was
 Jan Mouwe de ....... iii viertelen rogge op een stede metten huijssen
hove lande Groot Sundert partije houdende t'saemen omtrent i buijnder gestaen ende gelegen bijnnen Wuestwesele
 te Westdoerne tusschen Pieters sBackers ex una ende Jans vanden Broeke kijnderen
erve ex altera ende voordame ... dander opten tweelfsten dach in
meerte ende te beuch bijnnen Antwerpen metten Antwerpschen maten ter stede rogge ende
 dese voorseijde stede met haer toebehoeren gebouen ...; te waerne op den he...
in een halfzester rogge erflic der capeluijnen te Merxplas, item  1halfzester rogge erflic ...
ende 1 halfsester roge erflic Godemaerd Pullekens ende andere nijet .. dat sij
..... teenenmale met iii ponden vii schell vi grooten brabant ... ende met vollen
pachte. De voirseijde Jan Mouwe benabet ? vendet ...

Reacties (3)

Michel G. zei op di, 11/22/2022 - 09:40

Merten Henric Mertenszone alias Merten de Jonghe ende Lijsbeth Jacop sBackers dochter eius uxor
vercochten Lijsbetten van Lantschot ende Janne Mouwe haeren wettegen zone daer vader af was
 Jan Mouwe ad vitam superstites tsjaers iii viertelen rogx op een stede metten huijsen
hove lande gronde et pertinentiis houdende t'saemen omtrent i buijnder gestaen ende gelegen bijnnen Wuest-
wesele te Westdoerne tusschen Peters sBackers ex una ende Jans vanden Broeke kinderen
erve ex altera ende voerdane super se et suis. Dandum opten tweelfsten dach in
meerte ende te leveren bynnen Antwerpen metter Antwerpscher maten ter stede etc ende
dese voorg. stede met haerer toebehoerten geloven zij te waerne op den herenchijs.
Item een halster rogx erflic der capelryen te Merxblas, item  1halster rogx erflic Peteren ...
ende 1 halster rogx erflic Godevaerde Pullekens ende andere nyet. Salvo dat zij
aut sui quitabunt ad placitum teenenmale met iii ponden vii schell vi penningen grooten brabants eens ende met vollen
pachte. De voirseijde Jan Mouwe levabit vendet etc

Hans Van Landschoot zei op za, 11/26/2022 - 09:53

Michel,

van harte bedankt voor de bijkomende aanvullingen.

Pauwel zei op zo, 11/27/2022 - 16:29

Nog een enkele suggestie.

r.   3 ... ad vitam sup[er]st[itis] ...
r.   7 ... mett[er] Antwerpscer maten ...
r. 12 ... voers[eyde] ...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.